FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
Évszámok 1789-1945
Ez a téma le van zárva!
1 

kvízcity 33 ( #2 ) 2013-01-21 19:53:52
Privát üzenet
IRODALOM

(1789-1945)


1789

- William Blake: Songs of Innocence (Az ártatlanság dalai; versek)


1790

- William Blake: The Marriage of Heaven and Heil (Menny és Pokol házassága; költemény)
-Goethe: Faust, ein Fragment (Faust, töredék); Venezianische Epigramme (Velencei epigrammák) .


1791

- Boswell: The Life of Sarnuel Johnson (Doktor Johnson élete; életrajz)
- Goethe: Tasso( dráma)
- Linhart: Veseli dan ali Maticek se zeni (Egy vidám nap, avagy Maticek úr házasodik; vígjáték)


1792

- Rouget de Lisle: Marseillaise (Marseille-i dal; forradalmi induló, később Franciaország nemzeti himnusza)

1793

- Iffland: Die Hagestolzen (Az agglegények; vígjáték)


1794

- Coleridge-Southey: The Fall of Robespierre (Robespierre halála; dráma)

Kármán József: Fanni hagyományai (levélregény)


1796

- Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (Wilhelm Meister tanulóévei ; fejlődésregény)
- Jean Paul: Leben des Quintus FixIein (Quintus Fixlein élete; humoros idillek)


1797-1799

- Hölderlin: Hyperion oder der Eremit in Griechenland (Hüperion, regény)


1798

- Coleridge- Wordsworth: Lyrical ballads (Lírai balladák)
- Goethe-Schiller: Balladenjahr (A balladák éve; Goethe és Schiller legszebb balladái)
- Schiller: Wallensteins Lager (Wallenstein tábora; dr. trilógia első r.)


1799

- Friedrich Schlegel : Lucinde (regény)


1800

- Novalis: Hymnen an die acht (Himnuszok az éjhez)
- Schiller: a Wallenstein-trilógia befejezése


1801

- Schiller: Die Jungfrau von Orleans (Az orléans-i szűz; dráma)


1801-1805

- Chateaubriand: Atala ou les Amours de deux sauvages dans le désert (Atala ; regény)


1802

- Foscolo: Ültime lettere di Iacopo Ortis (Iacopo Ortis utolsó levelei; levélregény
- Mme de Staél: Delphine (regény)


1803

- Kotzebue: Die deutschen Kleinstádter (A német kisvárosiak ;vígjáték)


1804

- Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek
- Schiller: Wilhelm Tell (Tell Vilmos; dráma)
- Trembecki: Sofijówka (leíró költemény)


1805-1812

-Tablic: Poezye (versek)
1807

- Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (versciklusok)
- Kleist: Amphitryon (vígjáték)
- Foscolo: I sepolcri (Síremlékek; poéma)


1808

- Goethe: Faust (I. rész megjelenése; filozófiai dráma)
- Herder: Stirnmen der Völker in Liedern (A népek hangja dalaikban;
népénekgyűjtemény)


1811

- Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (epigrammák)


1812

- Byron: Childe Harold's Pilgrimage (Childe Harold zarándokútja; költemény)
- Shelley: Queen Mab (Mab királynő; filozófiai költemény)


1812---1814

- Jacob és Wilhelm Grimm: Kinder- und Hansmárchen (Gyermek- és házi mesék ; újabb kötet: 1822)


1813

- Berzsenyi Dániel: Versei
-Kazinczynak : Poetai berke (versfordításai)


1814

- Byron: The Corsair (A kalóz; elbeszélő költemény)
-Charnisso : Peter Schlemihl's wundersarne Geschichte (Peter Schlemihl különös története; elbeszélés)
- Scott: Waverley (történelmi regény)
- Pellico: Francesca da Rimini (dráma)


1815

- Uhland : Gedichte (versek)

1816

- E. Th. A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels (Az ördög bájitala; regény)
- Shelley: Alastor, or the Spirit of Solitude (Alastor vagy a magánosság szelleme; drámai költemény)


1817

- Byron: Manfred (dráma)
- Grillparzer: Die Ahnfrau (Az ősanya; dráma)


1817-1818

- Rukopis královédvorsky a zelenohorsky (A királyudvari és a zöldhegyi kéziratok; Václav Hanka és társai "ócseh-ének" -hamisítványai)


1818

- Grillparzer: Sappho (dráma)
- Keats: Endymion (verseposz)
- Scott: Rob Roy (történelmi regény)


1819

- Byron: Don Juan (elbeszélő költemény)
- Goethe: West-östlicher Divan (Nyugat-Keleti Diván; versciklus befejezése)


1819

- Scott: lvanhoe (történelmi regény)


1820

- Kisfaludy Károly: A kérők (vígjáték)
- Puskin: Ruszlan i Ljudmila (Ruszlán és Ludmila; elbeszélő költemény)
- Shelley: Prometheus Unbound (A megszabadított Prométheusz; dráma)
- Katona József: Bánk bán (dráma kiadása)


1820-1825

- Tegnér: Frithiofs saga (Frithiof-monda; elbeszélő költemény)


1821

- Byron: Cain (Kain; dráma)
- Shelley: Adonais (elégia)

1822

- Mickiewicz: Poezje (Költemények)


1823

- Goethe: Marienbader Elegie (Marienbadi elégia)


1823-1865

- Karadiié: arodne srpske pjesme (szerb népénekek)


1824

-Gribojedov: Gore ot uma (Az ész bajjal jár; vígjáték)
- Kollár: Slávy dcera (A szlávság leánya; versciklus, végső változat: 1832)


1825

- Puskin: Borisz Godunov (dráma)
- Vörösmarty Mihály: Zalán futása (eposz)


1825-1833

- Puskin: Jevgenyij Anyegin (verses regény)


1826

- Hauff: Márchenalmanach (Mesék; további két kötet: 1827)


1827

-Heine: Buch der Lieder (Dalok könyve)
-Scott: Life of Napoleon ( Napóleon élete)


1828

- Grillparzer: Da Kloster von Sendomir (A sendomiri kolostor, elbeszélés)
- Mickiewicz: Konrad Wallenrod (elbeszélő költemény)


1829

- Balzac elkezdi "La comédie humaine" (Emberi színjáték) c. sorozatát
- Hugo: Orientales (Keleti képek; versek)


1830

- Hugo: Hernani (dráma)
- Lamartine: Harmonies poétiques et religieuses (Költői és vallásos harmóniák)
- Stendhal: Le rouge et le noir (Vörös és fekete; regény)


1831

- Balzac: La femme de trente ans (A harmincéves asszony)
- Heine: Reiebilder (Útirajzok)
- Hugo: Notre-Dame de Paris (A párizsi Notre-Dame; regény)
- Vörösmarty: Csongor és Tünde (filozófiai mesedráma)


1832

- Goethe: Faust (II. rész)
- Lenau: Gedichte (Versek)
- Mörike: Maler olten (Nolten festőművész; regény)
- Pellico: Le mieprigioni (Börtöneim; visszaemlékezés)


1833

- George Sand : Lélia (regény)


1834

- Balzac: Eugénie Grandet (regény)
- Mickiewicz . Pan Tadeusz (Pan Tadeusz; elbeszélő költemény)
- Puskin: Pikovaja dama (A Pikk dáma; elbeszélés)
- Slowacki: Kordian (dráma)


1834-1835

- Balzac: Pere Goriot (Goriot apó; regény)


1835

- Andersen: Eventyrog historier (Mesék és történetek; 1872-ig 24 füzetben 156 mese)
- Gogol: Mirgorod (elbeszélések)
- Krasiriski: Nieboska komedia (Pokoli színjáték; filozófiai dráma)

1835-1837

Musset: Le nuits (Az éjszakák; versek)


1836

- Gogol: Revizor (A revizor; dráma)
- Mácha: Máj (Május; poéma)
- Preseren : Keresztelés a Szavicán; elbeszélő költemény


1837

- Dickens: Oliver Twist (Twist Olivér; regény)
- Lenau : Savonarola (elbeszélő költemény)


1838

- Hugo: Ruy Blas (A királyasszony lovagja; dráma)


1839

-Espronceda: El estudiante de Salamanea (A salamancai diák; elbeszélő költemény)
- Lermontov: Gyemon (A Démon; elbeszélő költemény)
- Stendhal: La Chartreuse de Parme (A pármai kolostor; regény)


1840

- Lermontov: Geroj nasevo vremenyi (Korunk hőse; regény)
- Slowacki: Mazepa (dráma)
- Scribe: Le verre d 'eau (Egy pohár víz; vígjáték)


1841

- Poe: The Murder on the Rue Morgue (A Morgue utcai gyilkosság; detektívregény)


1842
- Gogol: Mjortvije dusi (Holt lelkek; regény)
- Lenau: Die Albigenser (Az albigensek; eposz)
- Manzoni: I promessi sposi (A jegyesek ; a regény végleges változata)


1843

- Dickens: Christma Carol (Karácsonyi ének; elbeszélés)1844

- Dumas (pere): Les Trois Mousquetaires (A három testőr; regény)
- Heine: Deutschland, ein Winter marchen (Németország. Téli rege; költemény)
- Petőfi Sándor: János vitéz (elbeszélő költemény)


1844-1845 Dumas (pere): Le Comte de Monte-Christo (Monte Christo grófja; regény)


1845

- Eötvös József: A falu jegyzője (regény)
- Mérimée: Carmen (regény)
-Njegos: Luca mikrokozma (A mikrokozmosz fénye; filozófiai költemény)


1846

- Mazuranié: Smrt Smail-age Cengiéa (Csengics Szmail-aga halála; elbeszélő költemény)
- Balzac: La Cousine Bette (Betti néni; regény)


1847

- Arany János: Toldi (elbeszélő költemény)
- Charlotte Bronté : Jane Eyre (regény)
- Emily Bronté : Wuthering Heights (Üvöltő szelek; regény)
-Heine: Atta Troll (szatirikus költemény)
- Petőfi: Összes költeményei


1847-1848

- Thackeray: Vanity Fair (Hiúság vására; regény)


1848

- Dumas (fils): La dame aux camélias (A kaméliás hölgy; regény.) Színdarab formában: 1852.)
- Petőfi: Az Apostol (elbeszélő költemény)


1849 Kalevala (A Lönnrot szerkesztette és gyűjtötte finn népi eposz végső változata)


1849-1850

- Dickens: David Copperfield (Copperfield Dávid; regény)


1850

- Hawthorne: The Scarlet Letter (A skarlát betű; regény)
- Jókai Mór: Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből (elbeszélések)


1851-1852

- Harriet Beecher-Stowe: Uncle Toms Cabin (Tamás bátya kunyhója; regény)


1852

- Théophile Gautier: Emaux et Carnées (Emailok és kámeák ; versek)
- Turgenyev: Zapiszki ohotnyika (Egy vadász feljegyzései)


1853

- Hugo: Les Chátiments (Fenyítések ; versek)


1854

- Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (regény)


1854-1880

-Gottfried Keller: Der grüne Heinrich (Zöld Henrik; regény)


1855

- Erben: Kytice (Virágcsokor; versek)


1855

- Longfellow: The Song of Hiawatha (Hiawatha éneke; elbeszélő költemény)
- Nérncová: Ba biéka (Nagyanyó; önéletrajzi próza)
- Whitman: Leaves of Grass (Fűszálak ; versek)


1856

- Arany: Kisebb költeményei


1857

- Baudelaire: Les Fleurs du Mal (A romlás virágai; versek)
- Flaubert: Madame Bovary (Bovaryné; regény)


1858

- Kemény Zsigmond: A rajongók (regény)
- Levstik: Martin Krpan (elbeszélés)


1859
- Goncsarov: Oblomov (regény)
- Turgenyev: Dvorjanszkoje gnyezdo (Nemesi fészek; elbeszélés)


1859-1885

Tennyson: The Idylls of the King (Királyidillek; kiseposzok)


1860

- Multatuli: Max Havelaar (regény)
- Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij: Groza (Vihar; dráma)


1861

- Madách Imre: Az ember tragédiája (filozófiai dráma)


1862

- Hebbel: Die Nibelungen (A Nibelungok; drámatrilógia)
- Hugo: Les Misérables (A nyomorultak; regény)
- Turgenyev: Otci i gyetyi (Apák és fiúk; regény)


1863

- Flaubert: Salammbo (Szalambó; regény)


1864

- Arany: Buda halála (elbeszélő költemény)
- Zmaj: Djulici (Rózsák)


1865

- Carroll : Alice's Adventures in Wonderland (Alice Csodaországban; mese)
- Verne: De La Terre a la Lune (Utazás a Holdba; regény)


1866

- Dosztojevszkij: Presztuplenyije i nakazanyije (Bűn és bűnhődés; regény)


1866-1869

- Swinburne: Poerns and Ballads (Költemények és balladák)


1867

- Ibsen: Peer Gynt (dráma)
- Zola: Thérése Raquin (regény)


1868

- Dosztojevszkij: Igyiot (A félkegyelmű; regény)


1869

- Flaubert: L'Éducation sentimentale (Érzelmek iskolája; regény)
- Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Vojna i mir (Háború és béke; regény)
- Verlaine: Fétes galantes (Gáláns ünnepek; versek)

1870 Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij: Lesz (Erdő; dráma)
Verlaine: La Bonne Chanson (A jó ének; versek)


1871

- Rimbaud: Le Bateau ivre (A részeg hajó; költemény)
- Senoa: Zlatarevo zlato (Az aranyműves aranya; regény)


1871-1893

- Zola: Les Rougon-Macquart (A Rougon-Macquart-család; regényciklus)


1872

- Dosztojevszkij: Beszi (Ördögök; regény)

1873 Rirnbaud : Une saison en enfer (Egy évad a pokolban; prózaversek)
- Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenyina (Anna Karenina; regény)


1874-1875

Kraszewski: Morituri (regény)


1875 Ignjatovic: Vasa Respekt (Respektus Vásza; regény)


1876

- Mallarmé: L'aprés-rnidi d'un faune (Egy faun délutánja ; ekloga)
- Mark Twain: The Adventures of Tom Sawyer (Tom Sawyer kalandjai; regény)
- Storm: Aquis subrnersus (elbeszélés)
Válasz erre

kvízcity 33 ( #1 ) 2013-01-21 15:04:33
Privát üzenet


1877

- Carducci: Odi barbare (Barbár ódák; versek)
- Senoa: Seljaőka buna (Parasztlázadás ; regény)


1878

- Fontane: Vor dem Sturm (Vihar előtt; regény)
- Jan Neruda: Povídky malostranské (Moldvaparti történetek; elbeszélések)

1879

- lbsen: Et dukkehjem (Nóra; dráma)
- Meredith : The Egoist (Az önző; regény)

1879-1880

- Dosztojevszkij: Bratyja Karamazovi (A Karamazov testvérek; regény)
- Zola: Nana (regény)

1880

- Verga: Vita dei campi (A mezők élete; elbeszélések)


1881

- France: La crime de Sylvestre Bonnard (Bonnard Szilveszter vétke; regény)
-. Verlaine: Sagesse (Bölcsesség ; versek)


1882

- Keller: Sinngedicht ( Epigramma ; novellaciklus)
- Mikszáth Kálmán: A jó palócok (elbeszélések)


1883

- Zola: Au bonheur de darnes (Hölgyek öröme; regény)


1883-1884

Hviezdoslav: Hájnikova zena (A csősz felesége; elbeszélő költemény)


1884

- Caragiale: O scrisoare pierd uta (Az elveszett levél; vígjáték)
- Ibsen: Vildanden (A vadkacsa; dráma)
- Sienkiewicz: Ogniem i mieczem (Tűzzel-vassal; regény)
- Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn (Huckleberry
Finn kalandjai; regény)


1885

- Maupassant: Bel Ami (A szépfiú ; regény)
- Conrad Ferdinand Meyer: Die Richterin (Az asszonybíró ; kisregény)
- Zola: Gerrninal (regény) _


1886-1909

- Strindberg: Tjánstekvinnans Son (A cseléd fia; regény)


1887

- Strindberg: Fadren (Az apa; dráma)


1888

- Storm: Der Schimmelreiter (A viharlovas; elbeszélés)


1888-1889

- Verga: Mastro Don Gesualdo (Don Gesualdo mester ; regény)


1889

- Hauptrnann: Vor Sonnenaufgang (Napfelkelte előtt; dráma)
- Verlaine: Parallelement (Párhuzamosan; versek)
- Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Krejcerova szonata (Kreutzer-szonáta; regény)


1890

- Ibsen: Hedda Gabler (dráma)
- Hamsun: Sult (Éhség; regény)


1891
- Hardy: Tess of the D'Urbervilles (Egy tiszta nő; regény)
- Wedekind: Frühlings Erwachen (Tavasz ébredése; dráma)
- Wilde: The Picture of Dorian Gray (Dorian Gray arcképe; regény végleges változata); Salomé (színmű)


1892

- Csehov: Palata N 6 (A 6-os számú kórterem ; elbeszélés)
- Hauptmann: Die Weber (A takácsok; dráma kiadása)
- Ibsen: Bygrnester Solness (Solness építőmester; dráma)
- G. B. Shaw: Mrs. Warrens Profession (Warrenné mestersége ; dráma)


1893

- Hauptmann: Der Biberpelz (A bunda; dráma)


1894-1895

- Kipling: The Jungle Books (A dzsungel könyve ; regény)


1895

- Fontane: Effi Briest (regény)
- Wedekind : Erdgeist (A föld szelleme; dráma)
- Vazov: Pod Igoto (Rabigában; regény)
- H. G. Wells: The Time Machine (Az időgép; regény)


1896

- Csehov: Csajka (Sirály; dráma)
- Jarry: Ubu roi (Übü király; színmű)
- Sienkiewicz: Quo vadis? (regény)


1897

- Csehov: Gyagya Vanya (Ványa bácsi; dráma)
- Rilke: Traumgekrönt (Álomkoronásan; versek)


1898

- Kranjőevié: Izabrane pjesme (Válogatott versek)
- Thomas Mann: Der kleine Herr Friedemann (Friedemann úr, a törpe; elbeszélés)


1899

- Gorkij: Forna Gorgyejev (elbeszélés)
- Mikszáth: Új Zrínyiász (regény)


1900

- Dreiser: Sister Carrie (Carrie, drágám ... ; regény)
- D'Annunzio: Il fuoco (A tűz ; regény)


1901

- Gide: Le Roi Candaule (Kandaulész király; dráma)
- Cankar: Kralj na Betajnovu (Betajnova királya ; dráma)
- Csehov: Tri szesztri (Három nővér; dráma)
- Vojnovic: DubrovaCka trilogija (Dubrovnik i trilógia: dráma)


1902

- Gidc: L'Immoraliste (Meztelen ; elbeszélés)
- Rilke: Buch der Bilder (Képek könyve; versek)
- Gorkij: Na dnye (Éjjeli menedékhely; dráma)


1902-1909

- Reymont: Chlopi (Parasztok; regény)


1903

- Hofmannthal: Ausgewáhlte Gedichte (Válogatott versek); Elektra (Élektra ; dráma)
- Thomas Mann: Tristan (elbeszélés)
- G. B. Shaw: Man and Superman (Tanner John házassága: dráma)


1903-1912

- Rolland : Jean Christophe (regény)


1904

- Joseph Conrad: Nostromo (regény)


1904

- Csehov: Visnyovij szad (Cseresznyéskert; dráma)


1905

- Heinrich Mann: Professor Unrat (Ronda tanár úr; regény)
- Marinetti: Mafarka-le-futuriste (Futurista kiáltvány)
- Rilke: Das Stunden-Buch (Az áhitat könyve; verses kötet)


1906

- Ady Endre: Új versek
- Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről és haláláról; prózaversciklus.)
- Upton Sinclair: The Jungle (A mocsár ; regény)
- Spitteler: Imago (regény)


1906-1922

- Galsworthy: The Forsythe Saga (A Forsythe Saga; regény­ ciklus)


1907

- Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica (Jernej szolgalegény és az ő igazsága; regény)
- Jack London: The Iron Heel (A vaspata ; regény)
- Rilke: Neue Gedichte (Új versek)


1908

- Chesterton: The Man, Who was Thursday (Az ember, aki csütörtök volt; regény)
- Rilke: Der neuen Gedichte anderer Teil (Az Új versek második része)
- France: L'isle des pingouins (A pingvinek szigete; regény)
- Maeterlinck: L'oiseau bleu (A kék madár; regény)


1909

- Heinrich Mann: Die kleine Stadt (Kisváros; regény)
- Móricz Zsigmond: Hét krajcár (elbeszélések)


1910

- Claudel: Cinques grandes odes (Öt nagy óda)


1911

- Hauptmann: Die Ratten (A patkányok; dráma)
- Stephan Zweig: Erstes Erlebni (Első élmény; novella)1912

- Thomas Mann: Der Tod in Venedig (Halál Velencében; elbeszélés)


1913 Apollinaire: Alcools (Szeszek; versek)
- Belij: Petyerburg (Pétervár ; regény)
- Kafka: Der Heizer (A fűtő; elbeszélés)
- Kellermann: Der Tunnel (Az alagút; regény)
- Tagore : Gítánjali (Áldozati ének; versek)
- Trakl: Gedichte (Versek)


1913-1927

- Marcel Proust: A la recherche du temps perdu (Az eltűnt idő nyomában; regényciklus)


1914

- Leonhard Frank: Die Ráuberbande (Haramiák bandája; regény)
- Hviezdoslav: Krvavé sonety (Véres szonettek)
- Jirásek : Temno (Sötétség; regény)
- Thomas Mann: Tonio Kröger (elbeszélés)
- Yeats: Responsabilities (Felelősségek; versek)


1915

- Kafka: Die Verwandlung (Az átváltozás; regény)
- Trakl: Aufbruch (Áttörés; versek)


1916

- Barbusse: Le feu (A tűz ; naplóregény)
-Tzara: Premjere Aventure céleste de M. Antipyrine (Antipyrine úr első mennyei kalandja; dadaista színmű)


1916-1917

- Zerornski : Walka z szatanem (Harc a sátánnal; regény)


1917

- Martin Andersen Nex0: Ditte Manneskebarn (Szürke fény; Ditte, az ember lánya; regény)


1918

- Ady: A halottak élén (versek)
- Blok: Dvenadcaty (Tizenketten; költemény)
- Heinrich Mann: Der Untertan (Az alattvaló; regény)


1919

- Hardy: Colleeted Poems (Összegyűjtött versei)
- Rolland : Colas Breugnon (regény)
- Upton Sinclair: Jimmy Higgins (regény)


1920

- Capek : R. U. R. (színmű)
- Jeszenyin: Iszpovegy huligana (A csavargó vallomása; versek)
- Sinclair Lewis: Main street (A Fő utca; regény)
- Valéry : Album de vers anciens (Régi versek albuma; versek)


1920-1923

- Hasek : Osudy dobrého vojáka Svejka za svétové války (Svejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban; regény)


1920-1935

- Duhamel: Vie et aventures de Salavin (Salavin élete és kalandjai; regényciklus)


1921

- Crnjanski: Dnevnik o Carnojeviéu (Carnojevié naplója; regény)
- Dos Passos: Three soldiers (Három katona; regény)
- Mansfield : Bliss and Other Stories (Boldogság és egyéb történetek; elbeszélések)
- Pirandello: Sei per onaggi in cerca dautore (Hat szerep keres egy szerzőt ; dráma)
- Wolker: Host do domu (Vendég áll a házhoz; versek)


1922

- Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (Átokföldje; költemény)
- Joyce: Ulysses (regény)
- Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő (regény)
- Pirandello: Enrico IV (IV. Henrik; dráma)
- Rebreanu: Pádurea spinzuratilor (Akasztottak erdeje; regény)
- Valéry: Charmes (Varázslatok; versek)


1922-1940

- Roger Martin du Gard: Les Thibaults (A Thibault család. regényciklus) ,


1923

- Colette: Le blé en herbe (Zsendülő vetés; regény)
- Hofmannsthal: Salzburger grosses Welttheater (Salzburgi nagy Világszínház; dráma)
- Rilke: Sonette an Orpheus (Szonettek Orpheuszhoz); Duineser Elegien (Duinói elégiák)


1924

- Thomas Mann: Der Zauberberg (A varázshegy; regény)
- 1924-:-1928 Ford Madox Ford: Parade's End (A parádé vége; regényciklus)


1925

- Gide: Les Faux-Monnayeurs (A pénzhamisítók; regény)
- Dreiser: An American Tragedy (Amerikai tragédia; regény)
- Fitzgerald : The Great Gatsby (A nagy Gatsby; regény)
- Gorkij: Gyelo Artamonovih (Az Artamonovok; regény)
- Kafka: Der Prozess (A per; regény)
- Milev: Septernvri (Szeptember; poéma)


1926

- Babel: Konarmija (Lovashadsereg; novellaciklus)
- Kafka: Das Schloss (A kastély; regény)


1927

- Kafka: Amerika (regény)
- Mauriac: Thérese Desqueyroux (A méregkeverő; regény)
- Willer: The Bridge of San Luis Rey (Szent Lajos király hídja; regény)


1927-1928

- Fegyin: Bratyja (Fivérek; regény)


1928

- Brecht: Dreigroschenoper (Koldusopera; színmű)
- Stefan George: Das neue Reich (Az új birodalom; versek)
- Federico Garcia Lorca: Romancero gitano (Cigányrománcok)
- Aldous Leonard Huxley: Point counter Point (Pont és ellenpont regény),
- Kastner: Emil und die Detektive (Emil és a detektívek ; ifjúsági regény)
- Majakovszkij: Klop (Poloska; szatirikus színmű)
- Seghers: Der Aufstand der Fischer von St. Barbara (A St. Barbara-i halászok felkelése; regény)
- Virginia A. Woolf: Orlando (regény)


1929

- Claudel: Le Soulier de satin (A selyemcipő ; dráma)
- Cocteau: Les Enfant terribles (Rettenetes gyerekek; regény)
- Döblin: Berlin Alexanderplatz (regény)
- Faulkner: The Sound and the Fury (A hang és a téboly; regény)
- Hemingway: A Far ewell to Arms (Búcsú a fegyverektől; regény)
- Remarque: Im Westen nichts Neues (Nyugaton a helyzet változatlan: regény)


1929-1962

- Crnjanski: Seobe (Örökös vándorlás; regény)


1930

- Faulkner: As I Lay Dying (Míg fekszem kiterítve; regény)


1930-1943

- Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (A tulajdonságok nélküli ember; regény)


1931

- Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald (Mesél a bécsi erdő; színmű); ltalienische Nacht (Velencei éjszaka; színmű)
- Saint-Exupéry : Vol de nu it (Éjszakai repülés; kisregény)
- Sillanpaa : Silja (regény)


1932

- Fallada: Kleiner Mann - was nun? (Mi lesz veled emberke?; regény)
- Hauptmann: Vor Sonnenuntergang (Naplemente előtt; színmű)
- Aldous Leonard Huxley: Brave New World (Szép új világ; regény)


1932-1934

- Dabrowska: Noce i dnie (Éjjelek és nappalok; regény)


1933

- Federico -Garcia Lorca: Bodas de sangre (Vérnász; dráma)
- Malraux: La Condition humaine (Az ember sorsa; regény)
- Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh (A Musa Dagh negyven napja ; regény)


1933-1943

Thomas Mann: Joseph und seine Brüder (József és testvérei: regény-tetralógia)


1934

- Aragon : Les Cloches de Bále (A bázeli harangok; regény)
- József Attila: Medvetánc (versek)
- Nezval: Sbohem Istenhozzád s kendő; versek)


1935

- T. S.Eliot: Murder in the Cathedral (Gyilkosság a székesegyházban; színmű)
- Kosztolányi: Meztelenül (versek).
- Móricz: A boldog ember (regény); Erdély (a regény trilógia végső kidolgozása)


1935-1936

- Solohov : Tyihij Don (Csendes Don; regény)


1936

- Capek : Válka s mloky (Harc a szalamandrákkal ; szatíra)
- Feuchtwanger: Der falsche Nero (A hamis Néró ; regény)
- József Attila: Nagyon fáj (versek)
- Krleza: Balade Petrica Kerernpuha (Éjszakának virrasztója ; versek)


1937

- Steinbeck: Of Mice and Men (Egerek és emberek; regény)


- 1937-1938

- Babits Mihály: Jónás könyve (költemény)


1939

- Joyce: Finnegans Wake (Finnegan ébredése; regény)
- Steinbeck: The Grapes of Wrath (Érik a gyümölcs; regény)
- Thomas Mann: Lotte in Weimar (Lotte Weimarban ; regény)


1940

-. Graham Greene: The Power and the Glory (Hatalom é dicsőség; regény)
- Hemingway: For Whom the Bell Tolls (Akiért a harang szól ; regény)


1940-1966-1967

- Bulgakov: Masztyer i Margarita (A Mester és Margarita; regény)


1941

- Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder (Kurázsi mama és gyermekei; színmű)


1941-1942

- Ehrenburg: Pagyenyija Parizsa (Párizs bukása; regény)


1942

- Camus: L'Étranger (Közöny ; regény)
- Claudel: Jeanne D'Arc au bucher (Jeanne d'Arc a máglyán; drámai oratórium)
- Vercors: Le Silence de la mer (A tenger csendje; kisregény)


1943

- Hesse: Glasperlenspiel (Üveggyöngy-játék; regény)
- Sartre: Les Mouches (A legyek; dráma)
- Iwaszkiewicz: Matka Joanna od aniolów (Mater Johanna; kisregény)
- Kovaéié: Jama (Tömegsír; poéma)


1944

-Radnóti Miklós: Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, Erőltetett menet, Razglednicák (versek)
- Sartre: Huis dos (Zárt tárgyalás; dráma)
Válasz erre


1 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal