FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
Évszámok 1789-1945
Ez a téma le van zárva!
1 

kvízcity 33 ( #3 ) 2013-01-21 11:15:02
Privát üzenet
TUDOMÁNY, TECHNIKA

(1789-1945)


1789

- Lavoisier megfogalmazza a tömegmegmaradás törvényét Klaproth felismeri az urán elem voltát
- elvégzik az első vízbontási kísérletet (továbbfejlesztik 1800-ban)


1790

- Galvani békacomb-kísérlete (könyve l791-ben jelenik meg); ez az állati-elektromosság tévtan kezdete
- Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (Az ítélőerő kritikája)


1791

- Herder befejezi az 1784-ben elkezdett művét : Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (4 k.) (Eszmék az emberiség történetfilozófiájához)
- Kempelen Farkas könyve az emberi beszéd mechanizmusáról
- a méterrendszer kialakítása ; a métert a föld kerületének 10 a -7 -szereseként definiálta a Francia Tudományos Akadémia (bevezetése 1795)
- Leblanc szabadalmat kap 1787-1790-ben kidolgozott szódagyártási eljárására


1792

- Murdock kőszénből fejleszt gázt, s hogy ez világításra is használható, azt a francia Lebon bizonyítja
- elkészül Chappe első fénytávírója (Párizstól Lille-ig használtak 1794-től)


1793

- Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grezen der blossen Vernunft (A vallás a tiszta ész határain belül)
- Christian Sprengel felismeri a virágok rovarbeporzását
- megjelenik a kémikus Dalton meteorológiai műve


1794

- Erasmus Darwin: Zoonomia
- Blumenbach, az antropológia egyik megteremtője. az ún. képződési ösztönnel magyarázza a fejlődést
- a gördülőcsapágy feltalálása
- a Wilkinson-féle kúpoló kemence feltalálása


1795

- Monge megkezdi ábrázoló geometriai előadásainak kiadását
- megindul Angliában az első lóvasút
- elkészül az első hidraulikus prés (Bramah)


1796

- Cuvier megalapozza a paleontológiát
- Laplace: Exposition du systéme du monde (Égi mechanika), ezen belül a róla és Kantról elnevezett keletkezéselméletet is közli
- a berlini akadémia kiadja Sipos Pál értekezését az azóta róla elnevezett csavarvonalról
- Jenner himlőoltás-kísérleteinek kezdete
- a litográfia feltalálása (Senefelder)


1797

- Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur (Gondolatok a természetfilozófiáról)
- J. L. Proust megfogalmazza az állandó súlyviszonyok törvényét, de csak 1808-tól fogadják el
- felfedezik a krómot
- az első európai gazdasági főiskola, a keszthelyi Georgikon alapítása


1798

- Malthus születésszabályozás-elmélete
- Jenner közli, hogy előállította a himlő elleni vakcinát
- Legendre műve, a számelméletet elsőként rendszerező munka


1799

- Ph. Lebon szabadalmat kap a világítógáz előállítására
- az Angol Királyi Intézet (Royal Institution) alapítása, alapítója B. Thompson, Rumford grófja
- megnyílik Londonban az első himlőoltó intézet
- W. Smith bevezeti a geológiába a vezérkövület fogalmát. amely fontos kormeghatározó lett
- Gauss doktori értekezésében igazolja, hogy minden n-ed fokú egyenletnek n számú gyöke van; ez lett az algebra alaptétele
- Cuvier megalapozza ez összehasonlító anatómiát
- az egyiptomi hieroglifek felfedezése (megfejtésük 1822-ben)
- Laplace: Trairé de mécanique céleste (Égi mechanika) első kötete (Az 5. l825-ben)
- a végtelen szalagon alapuló papírgyártás kikísérletezése


1799-1804

- A. von Humboldt kutatóútjai az Orinoco, a Rio Negro és az Amazonas folyók mentén


1800

- az infravörös sugárzás felfedezése (William Herschel)

- a Volta-oszlop megalkotása, ez a későbbi galvánelemek őse

- Davy megkezdi elektrolízis-kísérleteit, amelyekkel később több elemet fedez fel
- Gall megalapozza a frenológiát
- Jacquard találmánya: a mintás szövés mechanizmusa (1801-ben mutatja be)
- az első dobhártyametszés
- Zach Ferenc Gothában megalapítja az első nemzet közi földtudományi folyóiratot


1801

- Bichat megalapozza a szövettant
- Piazzi felfedezi az első kisbolygót, a Cerest
- Thomas Young megalapozza fényinterferencia elméletét
- R. Haüy ötkötetes munkában összegzi az ásványtant
- elkészül Lalande csillagkatalógusa, amely 47390 csillag adatait tartalmazza
- Gauss közli a Ceres és a Pallas kisbolygókra vonatkozó pályaszámításait és megjelenik (Aritmetikai vizsgálatok) c. műve; innen számítjuk a számelmélet kezdetét
- Achard új cukorgyártási eljárást kísérletez ki
- az első himlőoltások Erdélyben


1802

- az ékírás megfejtése (Grotefend)
- megkezdik Treviranus hatkötetes Biologie oder Philoscphie der lebenden Natur (Biológia avagy az élő természet filozófiája) c. művének kiadását, elterjesztve ezzel a biológia kifejezést
- J. W. Ritter felfedezi az ibolyántúli sugarakat
- Gay-Lussac I. gáztörvénye (a másodikat 1808-ban fedezi fel)
- Wollaston elsőként észleli a Napban az ún. Fraunhofer-féle vonalakat
- Monge értekezése az analitikus geometriáról
-a fotográfia kezdete; ekkor rögzítenek először sörétkamrával készített képet


1803

- Dalton kidolgozza atomelméletét
- megjelenik Berthollet műve a vegyületek lehetséges felépítéséről
- a haemophilia kórképének leírása


1803-1818

- Berzelius: Lehrbuch der Chernie (A kémia kézikönyve)


1804

- A. von Humboldt megalapozza a növényföldrajzot. az összehasonlító éghajlattant és a vulkanológiát
- létrejön az ún. moszkvai matematikai iskola
- Sertürner felfedezi a morfint
- Trevithick vaspályán közlekedő gőzmozdonyt épít
- befejeződik Buffon Histoire naturelle (Természetrajz) c. 44 kötetes művének első kiadása (az első kötet 1749-ben jelent meg)
- a kazányi és harkovi egyetem alapítása


1805

- megindul a Goethe természettudományos vizsgálódásait összefoglaló mű (Farbenlehre) kiadása; ebben írja le legjelentősebb biológiai felfedezését, az állközépcsontot is


1805-1815

- a gellérthegyi csillagvizsgáló építése


1806

- Herbart: Allgemeine Padagogik (Általános pedagógia)


1807

- Hegel: Phaenomenologie des Geistes (A szellem fenomenológiája)
- Dalton megfogalmazza a többszörös súlyviszonyok törvényét
- Davy előállítja a nátriumot
- Fourier megfogalmazza, hogy az összetett rezgések bonthatók, és közli a róla elnevezett trigonometriai sort
- Fulton első útja gőzhajójával a Hudson folyón


1808

- Davy előállítja a káliumot, kalciumot, stronciumot és báriumot
- Dalton : A New System of Chemical Philosophy (A kémiai tudomány új módszere)


1809

- Lamarck leírja, hogy az élővilág alakulása fokozatos fejlődés eredménye
- tiszta állapotban állítják elő a nikotint
- az első differenciál-geometriai könyv (Morige)


1810

- Macadam elkezdi építtetni Angliában az első, később róla elnevezett úttípust


1811

- a Michaud-fivérek Párizsban megkezdik egy nemzetközi életrajzi lexikon kiadását (1862-ben a sorozat a 85. kötettel zárult)
- Brockhaus befejezi a Conversations-Lexicon szerkesztését
- Berzelius megalapozza az elektrokémiát
megjelenik Csernák László törzsszám-táblázata Deventerben, melyről Gauss is elismeréssel nyilatkozik
- Courtois szabad állapotban állítja elő a jódot
- az Avogadro-törvény
- Davy ívfényt állít elő


1811-1832

- Niebuhr: Römische Geschichte (Római történelem)


1812

- Laplace: Théorie analytique des prohabilités (Valószínűség-elmélet)


1812.-16

- Hegei: Wissenschaft der Logik (A logika tudománya)


1813

- Berzelius bevezeti a modern vegyjeleket
- Davy: Elements of Agricultural Chemistry (A mezőgazdasági kémia elemei)
- megkezdődik a londoni gázvilágítási hálózat kiépítése
Válasz erre

kvízcity 33 ( #2 ) 2013-01-21 09:50:14
Privát üzenet

1814

- C. H. Saint-Simon: (Az európai társadalom újjászervezéséről)
- Niepce első fényképfelvétele
- George Stephenson elkészíti Blücher nevű gőzmozdonyát


1815

- Fresnel igazolja a fény hullámtermészetét


1816

- Laennec felfedezi a sztetoszkópot, e fontos diagnosztikai eszközt (a hallgatódzás orvosi hasznát Auenbrugger fedezte fel 1761-ben)
- a farkastorok műtéti gyógyítása


1817

- Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai)
- Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelveiről)
- Cuvier publikálja 1812-ben felállított katasztrófa-elméletét, egyben hirdeti, hogy ősember nincs
- előállítják a szuper-foszfátot
- a paralízis kórképének leírása (Parkinson)


1818

- Encke felfedezi a később róla elnevezett üstököst
- Bessel csillagkatalógusa
- Berzelius 2000 különféle molekula súlyát összehasonlító táblázata
- R. Bright utazási naplója Magyarországról
- a Davy-lámpa megalkotása

1819

- Schopenhauer: (A világ mint akarat és képzet)
- Kőrösi Csoma Sándor elindul kutatóútjára
- Oersted kísérletei során feli meri az áram mágneses hatását, erről szóló el ő cikke 1820-ban jelenik meg
- Brewster a kristályok fénytörés-vizsgálataival megalapozza a krisztallográfiát


1820

- Malthus: A közgazdaságtan alapelvei
- Ampere megalkotja elektromágnesség-elméletét. amelyben a mágnességet molekuláris áramokkal magyarázza
- elkészül az első galvanométer
- felavatják az első vasból készült gőzhajót


1821

- Hegel: (A jogfilozófia alapvonalai)
- a termoelektromosság felfedezése (Seebeck )
- a malomhengerszék feltalálása


1822

- az egyiptomi hieroglifák megfejtése (Champollion)
- a projektív geometria megalapozása (Poncelet)
- Fourier: A hő analitikus elmélete
- R. Haüy összegzi a kristálytant


1823

- Bolyai János híradása a nem-euklideszi geometria egyik rendszerének megalkotásáról
- Berzelius előállítja a szilíciumot
- Cauchy műve az infinitezimális számításokról
- Babbage elkezdi megkonstruálni mechanikus számológépeit
- megindul a Monumenta Germaniae Historica forráskiadvány


1824

- N. H. Ahel bizonyítja, hogy az általános ötödfokú egyenlet vége számú algebrai művelettel nem oldható meg
- Sadi Carnot közli a róla elnevezett termodinamikai hőfolyamatot
- a portlandcement feltalálása


1824-1825

- Herbart: (A pszichológia mint tudomány


1825

- C. H. Saint-Simon: Az új kereszténység
- Robert Owen munkakommunái az USA-ban
- felfedezik az alumíniumot és a brómot
- az Ohm-törvény felismerése
- elkészül az első elektromágnes (1829-ben továbbfejlesztik)
- a vasút egyik születésnapja: a Stockton-Darlington vonal megnyitása;
- elkészül George és Rohert Stephenson híres gőzmozdonya, a Rocket


1826

- Lobacsevszkij első dolgozata a nem-euklideszi geometriáról
- Biela pontosan megfigyeli egy üstökös szétesését
- az aratógép feltalálása
- Burdach fiziológiai kézikönyve


1827

- K. E. von Baer felfedezi az emlősök és az ember petesejtjét, majd kidolgozza a csiralemez elméletet, az ontogenezis alapját
- Robert Brown felfedezi a róla elnevezett mozgást
- felismerik a kémiában az izoméria jelenségét
- Amici megalkotja akromatikus mikroszkópját
- az első töltőtoll-szabadalom
- Jedlik Ányos találmánya, az első elektromotor
- elkészül Gurney gőzbarátja
- az első hajócsavar próbája


1828

- első ízben jelenik meg a Webster's Dictionary
- Wöhler szintetikus úton állít elő szerves vegyületet: karbamidot ; egyben cáfolja a XVIII. században létrejött vis vitalis (életerő) elméletet
- Nicol megalkotja a róla elnevezett különleges prizmát
- Green elsőként alapozza meg a matematika potenciálelméletét
- az első gépkocsi-differenciálmű elkészítése


1829

- Wohler tiszta állapotban állítja elő a már korábban felfedezet alumíniumot


1830

- az acélrugó használatának elterjedése
- a Liverpool- Manchester vasútvonal megnyitása


1830-1833

- Lyell: Principles of geology (A geológia alapelvei), amelytől a modern geológia kezdetét számítjuk


1831

-Bolyai János: Scientiam sparii ah olure verarn exhihens (A tér abszolút igaz tudománya)
- Busy magnéziumot állít elő
- Faraday megmagyarázza a mágneses indukciót
- a Föld déli mágneses pólusának meghatározása
- vegyészek előállítják a kloroformot


1832 Bolyai

- Farkas matematikai műve, a Tentamen ; az első kötet függelékéhen fia fentebb idézett munkája is (a II. kötet 1833-ban jelenik meg)
- Galois összegzi matematikai eredményeit, amelyek nyomtatásban csak később jelennek meg
- Kováts Mihály kilencnyelvű ásványtani szótára
- a kísérletek kezdete az első jelrögzítő távírókészülékkel (Sámuel F. B. Morse)


1833

- elkezdik kutatni az enzimek tulajdonságait
- Gauss föld mágnesség elmélete
- Gauss és Weber távírót talál fel


1833-1840

- Johannes Müller: Handbuch der Physiologie des Menschen (Az ember fiziológiájának kézikönyve) ,


1833-1845

- Oken: Allgemeine Naturgeschichte ... (Általános természetrajz )


1834

- Kőrösi Csoma Sándor tibeti szótára és nyelvtana
-.a gyorsírás első elfogadott rendszerének megalkotása (Gabelsberger)
-.Faraday felismeri az elektrolízis alaptörvényeit
-.Lenc szabályt alkot az indukált áram irányára
- megszületnek az ún. Hamilton-függvények


1835

- Bassi kimutatja a penészgomba kórokozó hatását, s ezzel megalapozza a modern bakteriológiát
- Saint-Hilaire elutasítja a fajok állandóságának linnéi dogmáját
- Colt feltalálja a róla elnevezett revolvert


1836

- felismerik, hogy az alkoholos erjedési élesztőgombák okozzák
- Irinyi János feltalálja a zajtalanul gyújtó foszforos gyufát


1837

- Poison publikálja a valószínűség-számításra vonatkozó fontos elméletét
- Bolzano: Wissenschaftslehre (Tudomány tan)
- Morse bemutatja távíróját
- Carlyle: The Freneh Revolution (A francia forradalom)


1837-1839

- Schlejden és Schwann kidolgozza a sejtelméletet


1838

- Bessel első ízben mér csillag-parallaxist
- 1839 Pauly megindítja ókortudományi enciklopédia-sorozatát, amelynek kiadása ma is folyik
- a daguerrotipek megjelenése
- a kaucsukvulkanizálás feltalálása (Charles Goodyear)
- a gőzkalapács (feltalálója Nasmyth)
- a herendi porcelángyár alapítása
- Irinyi János gyufagyárat alapít


1839-1846

- Reguly Antal nyelvészeti kutatásai a finnugor nyelvterületen


1840

- Cauchy kidolgozza a komplex függvény tant
- Liebig műve a kémia, a mezőgazdaság és a fiziológia viszonyáról

- Emil du Bois-Reymond megalapozza a kísérleti elektrofiziológiát
- Henle szabályokba foglalja a mikrobiológiai kutatások rendszerét
- elkészül az első holdfotó
- Joule meghatározza az elektromos vezető által keltett hő nagyságát elkészül a Grove-féle izzólámpa


1840. máj. 6.

- kiadják Angliában a világ első postabélyegét és az első, benyomott értékjelzésű borítékot


1841

- L. Feuerbach: Das Wesen des Christentums (A kereszténység lényege)
- a hipnózis tudatos gyógyászati alkalmazásának kezdete
- Weierstrass bevezeti a matematikába az abszolút érték fogalmát


1842

- Robert Mayer megfogalmazza az energia megmaradásának elvét
- a narkózis első alkalmazása az orvosi gyakorlatban
- Doppler felismeri a később róla elnevezett effektust


1843

- John Stuart Mill: System of Logic (A logika rendszere)
- Macaulay: Essays (Esszék)
- Carlyle: Past and Present (Múlt és jelen)
- a Joule-féle hőelmélet
- W. R. Hamilton felfedezi az ún. kvaterniók elméletét
- először nyomtatnak karácsonyi képeslapokat


1844

- Kölliker felismeri, hogy a gerincesek petéje egyetlen sejt, amelynek folyamatos osztódása alakítja ki az egyedet
- elkészül Ganz Ábrahám vasöntője
- elkészülnek az első villamos távíróvonalak (USA, Oroszország, Németország)
- a fából történő papírgyártás feltalálása


1844-1845

- Agassiz munkája a megkövült halakról: az őslénytan egyik alapműve

1845

- Marx-Engels: A szent család; A német ideológia
- Engels: A munkásosztály helyzete Angliában
- Ninive romjainak régészeti feltárása
- Faraday felfedezi a diamágnességet, és kialakít ja elektromágneses fényelméletét
- elkészül az első napfotó
- az elektromágnes első gyakorlati alkalmazása (Wheatstone)
- a levegővel töltött, szelepes gumiabroncs feltalálása


1845-1848

- a bicskei csillagvizsgáló építése


1845-1862

- A. von Humboldt : Kosmos (5 kötet)


1846

- Proudhon: La philosophie de la rnisere (A nyomor filozófiája)
- Galle mások számításai alapján felfedezi a Neptunuszt, Lassell pedig annak első holdját
- Galois csoportelméleti művei s vele egyidőben Cauchy hasonló publikációi
- H. von Mohi publikálja protoplazma-kutatásait (az elnevezés is tőle ered)
- a varrógép feltalálása
-a nitroglicerin feltalálása
- a rotációs nyomdagép bevezetése


1847-1850


- Semmelweis Ignác felismeri a gyermekágyi láz eredetét, s bevezeti a preventív fertőtlenítést az aszepszis egyik hirdetője volt
- elterjed a kloroformos altatás az orvosi gyakorlatban
- Helmholtz általánosságban is kimondja az energiamegmaradás elvét
- Boole közli a róla elnevezett "algebrát"
- elkészül az első aneroid barométer
- Kirchhoff felfedezi a róla elnevezett elektrodinamikai törvényeket
- Zeiss megkezdi optikai kísérleteit


1848

- Marx-Engels: Kommunista Kiáltvány
- az ebonit (keménygumi) feltalálása (Goodyear)
- W. Thomson (lord Kelvin) definiálja az abszolút nulla pontot a fizikában (kb. -273,16 C)


1849

- az aszfaltburkolat feltalálása
- megkezdődnek Livingstone negyedszázadon át tartó Afrika-expedíciói
- megjelenik az el ő angol nyelvű Who's who?
- az Addison-kór leírása
- a napfoltok naponkénti regisztrálásának kezdete


1849-1850

- Fizeau és Foucault fénysebesség-méréseket végez


1850

- Marx: Osztályharcok Franciaországban
- Engels: A német parasztháború
- Parsons (Earl or Rosse) felfedezi az első spirálgalaxist
- a termodinamika II. főtételét R. Clausiu és W. Thomsen fogalmazza meg
- a londoni meteorológiai társaság alapítása; a társaság folyamatosan megszervezi a rendszeres időjárás-jelentést
- Korányi Frigyes megkezdi a tbc elleni küzdelem megszervezését
- az első tengeri távírókábel (Calais és Dover között) -


1851

-Bolzano: Paradoxien des Unendlichen (A végtelen paradoxonai)
(posztumusz kiadás)
- az első világkiállítás (London), a melyre elkészül az ún. kristálypalota
- Helmholtz megalkotja a szemtükröt
- elkészülnek az első Singer-varrógépek


1852

- megjelenik a Meyer-féle, 52 kötetes Konversations-Lexikon első kiadásának utolsó kötete (az első 1840-ben)
- Argelander megkezdi nagy csillagkatalógusa kiadását (tíz év alatt jelent meg)
- a Morse-abc megalkotása
- Frankland bevezeti a vegyérték fogalmát
-Bunsen felfedezi a magnéziumot
- elkészül a Giffard-féle kormányozható léghajó

1853-1855

- Gobineau: Értekezés az emberi fajok egyenlőtlenségéről.


1853

- Petzval József: A lineáris differenciálegyenletek integrálása .


1854

- Riemann publikálja a róla elnevezett geometriát a Kelvin-skála bevezetése
- megindul a Deville-féle alumíniumgyártás
- feltalálják a modern hidraulikus emelőt
- Bessemer konvertere a vasgyártásban


1854-1885

- Momsen: Rörnische Geschichte (A rómaiak története)


1855

- Herbert Spencer kimondja a természetes kiválasztódás alaptörvényét; hasonló gondolatra jut Alfred Russel Wallace is 1858-ban
- Addison felfedezi a vészes vérszegénységet és a bronzkórt
- a Bunsen-égő megszerkesztése
- a celluloid feltalálása (Parkes)
- a betűnyomó távíró szabadalmaztatása (Hughes)
- a második világkiállítás (Párizs): megjelennek a piacon az alumínium­gyártmányok


1856

- Megjelenik Wurzbach alapvető életrajzi lexikonának első kötete (a 60. kötet 1891-ben jelent meg; a sorozat címe: Biographisches Lexikon des Kaiser thurns Österreich)
- a Neander-völgyi ősember-lelet megtalálása
- előállítják a kokaint
- Jedlik Ányos felismeri a dinamó elvét
- a Bessemer- és a Siemens-kemencék szabadalmaztatása
- a szintetikus festékgyártás alapjainak kidolgozása (Perkin)


1857-1858

- a katódsugarak felfedezése


1857-1861

- Buckle: History of Civilisation in England (Az angliai civilizáció története)


1858

- Pasteur felfedezi a tejsavas erjedés mikrobáit
- Virchow: Cellularpathologie ( sejtkórtan)
- Czermak kidolgozza a gégetükrözés módszerét
- elkészül a tengeri távíróvonal Észak-Amerika és Észak-írország között


1859

- Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához
- Charles Darwin: On the origin of species ... (A fajok eredete )
- a színképelemzés feltalálása (Bunsen és Kirchhoff )
-elkészül az első ún. Pullman vasúti kocsi
-Planté feltalálja az ólomakkumulátort


1860

- a kolloidkémia megalapozása (Thomas Graham]
- Berthelot összefoglalja a szerves kémia eredményeit
- Kirchhoff kidolgozza törvényét a színelnyelésről
- Mathiász János-megkezdi szőlőnemesítő munkásságát
- elkészül a Lenoir-féle gázmotor
- Burckhardt: A reneszánsz Itáliában


1861

- előkerül egy igen fontos paleontológiai lelet, az ún. ősmadár ;első leírását Richard Owen adta; a másodikat 1877-ben fedezik fel
- Butlerov könyve a szerves vegyületek szerkezetéről
- a Solvay-féle szódagyártás kikísérletezése
- elkészül Jedlik Ányos dinamója, de feltalálója sajnos nem szabadalmaztatta
- Bachofen: Das Mutterrecht (Az anyajog)


1862-1896

- Herbert Spencer: System of Synthetic Philosophy (A szintetikus filozófia rendszere)


1863

- Th. H. Huxley műve az ember és az emberszabású majom biológiai rokon ágáról
- Carl Vogt műve a származástanról
- Szecsenov megkezdi reflexológiai kutatásait (ő e tudományterület első kutatója, egyben Pavlov mestere)
- Secchi színképeik alapján osztályozza a csillagokat
- Dirichlet összefoglaló műve a számelméletről
- Maxwell megjósolja az elektromágneses hullámok létét
- előállítják a margarint
- felfedezik az indiumot
- elkészül az első, maihoz hasonló kerékpár
- a londoni földalatti megnyitása (gőzvontatású rendszer)
- a rotaprint eljárás kifejlesztése
- elkészül N. A. Otto atmoszferikus gázgépe


1863-1883

- Renan: Histoire des origines du Christianisme (A kereszténység eredetének története)


1864

- Las alle: Kapital und Arbeit (Tőke és munka)
- Lombroso: Genio e follia (Lángész é őrület)
- az indukciós Lenc-törvény


1864-1869

- Brehm sorozata: Tierleben (Az állatok világa)


1865

- Taine: Philosophie de l'art (A művészet filozófiája)
- Vámbéry Ármin könyve közép-ázsiai utazásairól
- Mendel közli örökléstani törvényeit
-Kekulé megfejti a benzol szerkezetét
- Clausius megalapozza az entrópia fogalmát
- a Loschmidt-szám publikálása
- a Zsolnay-gyár alapítása
- a Martin-féle acélgyártás feltalálása


]867

- Lister bevezeti a karbolos dezinficiálás! (ő az antiszepszis egyik legfőbb hirdetője)
- Clausius kifejti kinetikus gázelméletét
- az első, jól használható írógép elkészülte
- Nobel előállítja a dinamitot
- elkészül Siemens dinamógépe
- a vasbeton használatának kezdete


1867-1894

- Marx: A tőke (a II. kötet 1885-ben, a III. kötet 1894-ben jelent meg)
- 1868 A Cro-Magnon-i ősember-lelet megtalálása
- A Nap színképében felfedezik a héliumot (a földön akkor még ismeretlen), és elkészül az első napszínkép-atlasz


1869

- E. von Hartmann: Philosophie des Unbewussten (A tudattalan filozófiája)
- Konkoly-Thege Miklós megalapítja az ógyallai csillagvizsgálót
- elkészül a Mengyelejev-féle periódusos rendszer
- a Gramme-féle dinamó
- megnyitják a Ferdinand M. Lesseps tervei alapján készült Szuezi-csatornát


1869

. okt . 1. a levelezőlap bevezetése (az elsőt az osztrák-magyar posta adta ki)


1870

- Schliernann feltárja Tróját

Wartha Vince munkásságának kezdete a borászati kémiában és az agyagipari technológiában
- megszervezik a légipostát


1871

- Marx: Polgárháború Franciaországban
- Charles Darwin: The descent of man ... (Az ember származása ). amelyben az embert egy, akkor még ismeretlen, közös ősmajomtól származtatja
- Maxwell közlése: a látható fény is elektromágneses hullám


1871-L872

- a budapesti Műegyetem kialakítása, mely később Közép­ Európa legnagyobb műszaki egyeteme lett


1871-1875

- Broca: Mémoires d'aruhropologie (Antropológia)
- 1872 felismerik a lepra bacilusát
- Dedekind kidolgozza az irracionális számok elméletét
- megkezdődnek az észlelések az ógyallai csillagvizsgálóban


1873

- a Golgi- ejtek felfedezése
- elkészülnek a fizika fontos egyenletei. a Maxwell-egyenletek, amelyeket H. R. Hertz tett teljessé 1890-ben
- Cantor megalapozza a halmazelméletet
- Abbe kidolgozza a mikroszkóp modern elméletét
- Suess rámutat a földrengések és a tektonika kapcsolatára
- elkészül Zeppelin első kormányozható léghajója
- elkészül Lodigin szénszálas izzólámpája


1873-1882

- Engels: A természet dialektikája


1874

- Wundt: Grundzüge der physiologischen Psychologie (A fiziológiai lélektan alapvonalai)
- Franz Brentano: Psychologie vom ernpirischen Standpunkt (Pszichológia tapasztalati szempontból)
- Haeckel : Anthropogenie (Emberré válás): kifejti, hogy a magzati élet mintegy megismétli a törzsfejlődést
- a göttingai egyetemen bemutatják Sz. V. Kovalevszkaja dolgozatát
- a parciális differenciál egyenletekről
- Karl F. Braun megalkotja a kristálydetektort
- a Remington-írógépek sorozatgyártásának kezdete


1875

- Marx: A gothai program kritikája
- a szintetikus kaucsuk előállítása


1875-188

- Curtius az olympiai ásatásokat vezeti


1876

- Eötvös Loránd műszert szerkeszt a folyadék felszí n görbületének mérésére
- Entz Géza felfedezi az állat-növény szimbiózist
- Bell szabadalmaztatja első telefonját
- a négyütemű Otto-motor előállítása (N. A. Otto)
- a Linde-féle hűtőgép előállítása


1877

- L. H. Morgan: The Ancient Society (Az ősi társadalom)
- Boltzmann a termodinamikai állapotvalószínűség mértékeként értelmezi az entrópiát
- Schiaparelli elsőként figyeli meg a Mars-csatornákat
- első ízben cseppfolyósítják az oxigént
- elkészül az Otto-Daimler elnevezésű gázmotor
- elkészül Edison első fonográfja
- az első távbeszélőközpont (Boston)
- a kalocsai csillagvizsgáló alapítása


1877-1878

- Engels: Anti-Dühring


1878

- David E. Hughes megalkotja mikrofonját


1879

- a gonococcus baktérium felfedezése
- elkészül Edison szénszálas izzólámpája
- a szaharin előállítása
- Duden szerkesztésében megjelenik a nemet nyelv helyesírási szótárának első kiadása
- E. Hall felfedezi a róla elnevezett effektust, amely előbbre vitte a félvezető-kutatást


1880

- H. Paul: Prinzipien der Sprachgeschichte (A nyelvtörténet alapelvei)
- azonosítják a malária. a lepra és a hastífusz kórokozóját
- a transzformátor megalkotása
- felavatják a Szt. Gotthárd-alagutat


1880-1881

- megjelenik Francis M. Baltour embriológiai szakkönyve


1881

- Curtius befejezi görögországi ásatásait. feltárván Olympiát
- Goldziher Ignác: Az iszlám
- Pasteur megalkotja a veszettség elleni oltást
- Pierre Curie felfedezi a piezoelektromosságot
- Hőgyes Endre állatkísérletei a labirintus-működés tisztázására
- J. van der Waals közli a reális gázok állapotegyenletét
- Puskás Tivadar telefonhírmondója
- megkezdődnek Albert Michelson mérései a Föld éterben i sebességének megállapítására; ez lett a fizika leghíresebb negatív kimenetelű kísérletsorozata


1881-1888

- Ranke: Weltgeschichte (16 kötet) (Világtörténet)


1882

- Koch felfedezi a tbc bacilusát
- Felix Klein: Über Ricmanns Theorie der algebraischen Funktionen (Az algebrai függvények Riemann-féle elméletéről. )
- Dedekind összefoglalja az irracionális számokra vonatkozó alapvető kutatásait
- Lindemann kimutatja, hogy a pi transzcendens szám, S euklideszi szerkesztéssel nem állítható elő
- Breuer munkásságától datálják a pszichoanalízis kezdetét
- Baeyer szintetizálja az indigót
- Bertillon kidolgozza az antropometrián alapuló kriminalisztikai feltáró módszerét
- kidolgozzák a fogaskerekű vasút rendszerét


1883

- Bebel: Die Frau und der Sozialismus (A nő és a szocializmus)
- Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften (Bevezetés a szellemtudományokba)
- Koch felismeri a kolera kórokozóját
- Szabó József: Geológia
- Hutyra Ferenc, az állat járványtan kutatója működésének kezdete
- Wróblewski cseppfolyósítja a nitrogént és a levegőt
- a zónaidő bevezetése (a kiindulópont Greenwich)
- Daimler izzófejes belső égésű motorja
- Konkoly-Thege Miklós műszertani kézikönyve csillagászoknak


1883-1885

- Nietzche: Also sprach Zarathustra (imígyen szóla Zarathustra)


1884

- Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete
- Frege: Die Grundlagen der Arithmetik (Az aritmetika alapjai)
- kimutatják a diftéria é tetanusz kórokozóját
- a helyi érzéstelenítés első alkalmazása
- a Mecsnyikov-féle fagocita-elmélet publikálása
- elkészül a Nipkow-tárcsa, a TV őse
- Gothard Jenő csillagászati fotometriai vizsgálatának első jelentős eredményei
- a műselyem előállítása (Chardonnet)


1885

Csernisevszkij: Harakter cselovecseszk ogo znanyija (Az emberi tudás jellege)
- Eötvös törvénye a folyadékok felületi feszültségéről
- a hidrogén színképvonalainak Balmer-formulája
- elkészül a Bláthy-Déri-Zipernowszky-féle transzformátor
- az ún. Auer-harisnya feltalálása (az első gázizzólámpa)


1886

- Engels: Ludwig Feuerbach é a klasszikus német filozófia vége
- megkezdődnek Fényi Gyula protuberancia-vizsgálatai Kalocsán
- Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse (Túl jón é rosszon)
- Lóczy Lajos: A khínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása
- felfedezik a germániumot
- Goldstein felfedezi a csősugarakat
- Ernst Bergmann elsőként honosítja meg a steril műtéti körülményeket
- elkészül Daimler első motorkerékpárja, majd gépkocsija. is
- megjelenik a piacon Benz robbanómotoros kocsija
- az alumínium ipari előállítása elektrolízissel
- Westinghouse kidolgozza a róla elnevezett gyorsféket


1887

- Arrhertius műve az elektrolitikus disszociáció elméletéről
- Heinrich Hertz igazolja a Maxwell által megjósolt elektromágneses hullámok létezését
- a Mach-szám definiálása (Ernst Mach)
- Kőnig Gyula.: Analízis
- felépülnek az első villamosfűtésű alumínium-kohók
- Michelson továbbfejleszti interferométerét
- a. celluloid-film megalkotása
- a lemezjátszó (gramofon) megalkotása (Berliner)


1888

- megnyílik Párizsban a Pasteur-Intézet
- Ostwald (az energetizmus megalapítója) megkezdi katalizátor-kutatásait
- Küstner felfedezi a Föld pólusainak ingadozását
- Korányi Sándor működésének kezdete, a funkcionális patológiai szemlélet megalapozása
- Lenhossék Mihály működésének kezdete, új utak az idegrendszer szövettanának kutatásában
- Micsurin növénynemesítési kutatásainak kezdete
- Dunlop szabadalmat nyer gumiabroncsára
- a tekercsfilm megalkotása
- felismerik a cukorbetegség okát


1888-1892

- Ashley: Introduction to English Economic History and Theory (Bevezetés az angol közgazdaság történetébe és elméletébe)


1889

- Galton közli örökléstani elméletét. hirdetvén, hogy tulajdonságait az egyén fele részben szüleitől, fele részben a. korábbi ősöktől örökli
- Peano közli a természetes számokra vonatkozó axióma-rendszerét
- elkészülnek platina-irídium ötvözetből a méter-etalonok
- elkészül az Eiffel-torony


1889-1890

- H. de Vries kidolgozza mutációs elméletét


1890

- Emil von Behring előállítja a tetanusz-szérumot, amelyet 1891-től alkalmaznak, ez a passzív immunizálás kezdete
- elkészül az első Eötvös-inga, amellyel 1891-től végeznek méréseket
- Koch előállítja a tuberkulint, de az nem váltja be a hozzá fűzött reményeket
- Hőgyes Endre továbbfejleszti Pasteur veszettség elleni védőoltását
- Winkler Lajos megkezdi analitikai kémiai kutatásait
- Lilienthal siklórepülése
- Dewar megalkotja a róla. elnevezett palackot
- Kövesligethy Radó színkép-fotometriai méréseinek kezdete


1890-1915

- Frazer: The golden bough (Az aranyág)


1891

- Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig
- összegzik a kristályok 230 lehetséges tércsoportját
- elkészül Tesla transzformátora

1891-1894
- a jávai majomember (pithecantropus)-lelet feltárása
Válasz erre

kvízcity 33 ( #1 ) 2013-01-20 15:17:32
Privát üzenet

1891-1896

- a Vaskapu szabályozása

1891-1909

- Lamprecht : Deutsche Geschichte (Német történelem)

1892

- Bebel: Christentum und Sozialismus (Kereszténység és szocializmus)
- Nansen expedíciója az Északi-sarkon
- megkezdődnek Marek József alapvető állatorvosi diagnosztikai kísérletei
- Barnard felfedezi a Jupiter ötödik holdját (az előző négyet Galilei. a többit a XX. században)
- a Diesel-féle nyersolajmotor
- az első használható fotocella
- az elektromos ívfénykemence megalkotása.

1893

- előállítják az aszpirint
- Csonka János és Bánki Donát szabadalmaztatja a. karburátort
- Tesla nagyfrekvenciájú és nagyfeszültségű áramot állít elő. amelyet később róla neveznek el
- ekkor állítanak elő először színe fényképet

1893-1900

- Lavisse é. Rambaud (szerk.): Histoire générale (12 kötet ) (Egyetemes történet)

1894

- Windelband: Geschichte und Naturwissenschaft (Történelem és természettudomány)
- Durkheim: Regles de la rnéthode sociologique (A szociológiai módszer szabályai)
- felfedezik az argont
- azonosítják a pestis kórokozóját
- megkezdődnek Sven Hedin közép-ázsiai utazásai
- megindul Európa első, középiskolások részére szerkesztett matematikai folyóirata, az Arany Dániel-féle Középiskolai Matematikai Lapok
- Bánki Donát szabadalmaztatja nagynyomású robbanómotorját

1895

- G. Le Bon: Psychologie des fou les (A tömegek lélek tana)
- Lorentz könyvben foglalja össze elektromágneses kutatásait
- előállítják a diftéria szérumát
- Olszewski cseppfolyósítja a hidrogént
- a Linec-féle levegőcseppfolyósítás alkalmazásának kezdete
- Zeppelin szabadalmat kap léghajó-terveire
- a röntgensugarak fel fedezése (Röntgen)
a hélium felfedezése földi körülmények között (a Napban már korábban megtalálták)
- Marconi megalkotja a rádiót
- A. Sz. Popov vevőantennát szerkeszt
- elkészül a Lumiére-fivérek kinematográfja

1896

- Mach műve a termodinamika alapjairól
- a radioaktivitás felfedezése (Becquerel)
- elkészül Marconi drótnélküli távírója
- felismerik a klór vízfertőtlenítő hatását
- az ún. Zeernan-effek tus felismerése
- az első európai elektromos vontatású földalatti: a budapesti
- Labriola: Del materialismo storico (A történeti materializmusról)
- 1897 elkülönítik a malária kórokozóját
- E. Buchner felfedezi a sejtmentes erjedést
- J. J. Thomson felfedezi a (szabad) elektronokat
- Rutherford elkülöníti az alfa és béta sugarakat
- Borel elkezdi kidolgozni a függvény tan modern elméletét ; erről szóló
- művének utolsó része 1922-ben jelent meg
- Karl F. Braun megalkotja a katódsugárcsövet
- a mesterséges indigó előállítása
- megépül az első gőzturbina hajtotta hajó
- kidolgozzák a nyomdászat ban az ún. monotype-rendszert

1898

- a polónium és rádium felfedezése (Marie Curie és Pierre Curie)
- Zemplén Győző fizikai kutatásai nemzetközileg is ismertté válnak
- felfedezik az Erosz nevű kisbolygót, amelynek segítségével többször is megmérték a Nap-Föld távolságot
- Pollák Antal és Virág József gyorstávírója
- Kandó Kálmán elkezdi vasútvillamosítási rendszerének kidolgozását
- felfedezik a xenont, kriptont és neont
- az ozmium-lámpa elkészítése

1899

- Natorp: Sozialpádagogik (Szociálpedagógia)
- Haeckel: Weltrátsel (Világrejtélyek)
- Hilbert: Grundlagen der Geometrie (A geometria alapjai)
- Emil Fischer előállítja a purint, az adenint és a guanint

1900

- Freud: Die Traumdeutung (Álomfejtés)
- Simmel: Philosophie des Geldes (A pénz filozófiája)
- a matematika jelentős eredménye Fejér Lipótnak a Fourier-sorokra vonatkozó összegzési eljárása
- H. de Vries publikálja mutáció-elméletét
- Planck kvantumhipotézise
- Lebegyev felismeri a fénynyomás jelenséget
- Villard felismeri a gamma-sugárzást
- a Grignard-reagensek felfedezése; a koffein szintézise
- Wellmann Oszkár állatorvosi kutatásai a rachitis terén
- előállítják a celofánt
- a sztratoszféra-kutatások kezdete
- felszáll az első Zeppelin-léghajó
- a párizsi matematikai kongresszus, amelyen Hilbert feltárja a matematika még megoldatlan kérdéseit; ez lett a XX. század matematikai kutatásainak programja
- Sigmond Elek talajtani kutatásainak kezdete

1900-1901

- Husserl: Logische Untersuchungen (Logikai vizsgálódások)


1900-1912

- Lavisse szerkesztette sorozat: Histoire de France (10 kötet) (Franciaország története)

1900-1936

- Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. .. (Hadtörténet.)

1901

- Mecsnyikov: Az immunitás a fertőző betegségeknél
- a dordogne-i barlangfestmények feltárása
- Lebesgue megalkotja a matematikai mértékelméletet
- első ízben ítélik oda az 1896-ban alapított Nobel-díjakat
- az adrenalin izolálása

I. P. Pavlov feltételes reflex-vizsgálatainak kezdete

1902

- megkezdődnek Krompecher Ödön rákkutatásai
- az első, emberi beszédet rögzítő hangosfilm
- befejeződik Rickertnek a természettudományos fogalomalkotás határairól írott művének kiadása
- megjelenik Starling tanulmánya a belső elválasztásról
- Weismann összefoglalja csiraplazma-elméletét, egy neodarwinista származástant

1902-1906

- a wolfram-szálas izzólámpa kikísérletezése

1902-1913

- Croce: Filosofia come scienza dello spirito (A szellem filozófiája)


1902-1923

- Seler: (Összegyűjtött értekezések az amerikai nyelveszet és ókortudomány tanulmányozásához)
- 1903 elkészül a tantál-lámpa
- a Wright-fivérek első motoros repülésének éve (Wilbur Wright, Orville Wright)
- a vasbeton első alkalmazása a házépítésben
- Ciolkovszkij elkezdi kidolgozni repüléselméletét
- Zsigmondy Richárd és munkatársai megszerkesztik az ultramikroszkópot
- az EKG feltalálása
- a Ford gyár alapítása (Henry Ford)


1903-1906

- Amundsen petróleummotoros-vitorlásával elsőként kel át az Északnyugati-átjárón, és meghatározza az északi mágneses pólus helyét


1903-1928

- Sombart : Der moderne Kapitalismus (A modern kapitalizmus) (3 kötet)

1904

- Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme)
- elkészül az el ő elektroncső (dióda) (J. A. Fleming)
- Smoluchowski megmagyarázza a Brown-mozgás jelenséget
- Ramón y Cajal összegzi neuron-tanát
- J. J. Thomsen atommodellje
- J. H. Poincaré: La science et l'hypothése (Tudomány és föltevés)
- Freud: Zur Psychopathologie des Alltag lebens (A mindennapi élet pszichopatológiája) (folyóiratban már 1901-ben is publikálta)


- 1905

- felfedezik a szifilisz kórokozóját
- Einstein közli speciális relativitáselméletét, valamint a fotoeffektusra és a Brown-mozgásra vonatkozó magyarázatát; utóbbi kettőért elnyeri az 1921-es év Nobel-díját
- Binet kifejleszti új intelligencia-vizsgálati módszerét
- az MTA első Bolyai-díját J. H. Poincaré kapja
- felépül a Wilson-hegyi obszervatórium
- Zsigmondy Richárd: Zur Erkerfntnis der Kolloide (A kolloidok megismerése)

1906
- a Simplon-alagút megnyitása
-August von Wassermann diagnosztizálja a vérbajt
- új fogalom az orvostudományban: az allergia
- Haeckel összegzi az evolúció tanának XIX. századi eredményeit; egyben megalapozza a modern antropogenetikát
- Bordet felfedezi a szamárköhögés kórokozóját elkészül a világítótornyokban használatos Dalén-lámpa
- Nernst megfogalmazza a termodinamika III. főtételét

1906-1910

- a trióda kifejlesztése

1906-1917

- Wundt: Psychologische Studien (10 kötet ) (Pszichológiai tanulmányok)
- 1907 megalkotják az elektromos mosógépet
- Tönnies: Die Entwicklung der sozialen Frage (A szociális kérdés fejlődése)
- J. J. Thomson felfedezi az izotópia fogalmát
- a valós függvény tan alapvető, Riesz-Fischer tételének megalkotása
- Bárány Róbert összegzi fülgyógyászati eredményeit
- Bergson: L'Évolution créatrice (Teremtő fejlődés)
- felismerik a négy leggyakoribb vércsoportot : 0, A, B, AB
- William James: Pragmatism (Pragmatizmus)
- megkezdődnek Pattantyús-Ábrahám Géza hidrodinamikai kutatásai felemelkedik az első helikopter

1908

- becsapódik a szibériai tunguz meteorit
- izolálják a paralízis vírusát
- Kautsky: Der Ursprung des Christentums (A kereszténység eredete)
- Karner lingh Onnes cseppfolyósít ja a héliumot
- Szevercov megkezdi morfológiai kutatásait

1908-1922

- Sete: Die a Egyptischen Pyramidentexte (4 kötet) (Az óegyiptomi piramisszövegek)


1909

- a heidelbergi ősember-lelet feltárása
- John Davison Rockefeller tudományos alapítványt hoz létre
- Blériot átrepüli a La Manche csatornát
- felfedezik a vérbaj gyógyszerét, a salvarsant (Ehrlich és Hata)
- Peary eléri az Északi-sarkot
- megismerik az elemek karakterisztikus röntgensugárzását
- befejeződik a kiütéses tífusz kóroktani vizsgálata

- megjelenik Minkowski posztumusz műve, a róla elnevezett négydimenziós világról, illetve ábrázolási módszerről
- megkezdik a világ egyik legzseniálisabb matematikusa és fizikusa. Euler 72 kötetre tervezett életművének kiadását
- a bakelit, az első szintetikusan előállított műanyag üzemszerű előállításának kezdete

1909-1912

Langmuir kísérletei a gáztöltésű izzólámpával

1910

- Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban
- ismét feltűnik a Halley-üstökös (legközelebb 1987-ben volt látható)
- Natorp: (Az egzakt tudományok logikai alapvetése)
- Lukács György: A lélek és a formák
- Bertrand Russell: (Miszticizmus és logika)
- Mme Curie és munkatársai tiszta állapotban állítják elő a rádiumot
- a neoncső feltalálása (G. Claude)
- az MTA második - egyben utolsó - Bolyai-díját Hilbert nyeri CI
1910-1911 megjelenik Haar Alfréd nérner nyelven írt alapműve az ortogonális függvények elméletéről

1910-1913

- megjelenik a századelő legfontosabb háromkötetes matematikai munkája, Bertrand Russell és Alfred N. Whitehead műve, ( Principia Mathematica (Matematikai alapelvek)


1911

- a fénycső megalkotása
- Kamerlingh Onnes felfedezi a szupravezetést
- tisztázzák a félvezető fogalmát
- Rutherford atomhéjmodellje
- Boa : The Mind of Primitive Man (A primitív ember gondolkodásmódja)
- feltalálják az önindítót

1911. dec. 16

-. Amundsen eléri a Déli-sarkot


1911-1913

ekkor végzi James Franck és Gustav Hertz kísérleteit a kvantumhipotézis igazolására


1912

- Hankóczy Jenő feltalálja a farinográlot, a lisztvizsgáló műszert
- Jung műve a libidóelméletről
- a kozmikus sugárzás felfedezése V. F. Hess)
- Alfred Adler: Über den nervösen Charakter (Az ideges alkatról)
- a rozsdamentes acél előállítása a Krupp-művekben
- a Titanic katasztrófája
- a Wilson-kamra megalkotása (Ch. Th. R. Wilson)
- a röntgensugarak hullámtermészetének kimutatása
- Kaplan turbinája

1912-1914

- az A-vitamin felfedezése


1913

- a vöröseltolódás első megfigyelése
- Jaspers: (Általános pszichopatológia)
- Freud: Totern und Tabu (Tetem és tabu)
- Henry N. Russell elmélete a csillagfejlődésről
- eljárás a szintetikus benzin előállítására (Bergius)
- a Bohr-féle atommodell
- a fizikai Bragg-törvény megalkotása

- Hevesy György megkezdi vizsgálatait a radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásával
- megmérik az izmok hőtermelését
- a Haber-Bosch-féle ammóniaszintézis
- Zemplén Géza megkezdi szénhidrát-kutatásait


1914

- eljárást dolgoznak ki a csillagok parallaxisának színképük alapján való meghatározására
- elkészül a Pacific vasútvonal az USA-ban
- Shapley felismeri a Cepheidák pulzációját
- megnyitják a Panama-csatornát
- Swinton megépíti az első tankot
- J. B. Watson: Behavior (Magatartás)
- Palágyi Menyhért: (A relativitáselmélet a modern fizikában)


1914-1917

- a spirál-wolframszálas izzólámpa kikísérletezése


1915

- Cantor publikálja a transzfinit számok elméletét
- a fehér törpecsillagok fel fedezése
- felépítik az élesztő és az alkoholos erjedés kémiáját


1916

- izolálják a tífusz kórokozóját
- teljessé válik Einstein általános relativitáselmélete (először 1919-ben igazolják)
- Sommerfeld közli atomhéjmodelljét
- Kossel kémiai kötés-elmélete


1916-1930

- Planck: Bevezetés az elméleti fizikába (5 kötet )


1917

- Baress László előállítja az ún. Bánkúti búzát
- elkészül Bánki Donát vízturbinája
- javaslat Angliának a decimális rendszerre való áttérésre (csak 1971 után realizálódott)
- Julius Wagner von Jauregg felismeri, hogy a paralízis progresszíva maláriaoltással gyógyítható
- Millikan számszerűen meghatározza az elektron töltését
- az Androméda-köd felfedezése


1918

- Schulek Elemér megkezdi gyógyszervizsgálatait
- a Szovjetunióban áttérnek a Gergely-naptár használatára
- Bjerknes kidolgozza a ciklonok sarki frontelméletét
- az aerodinamikai szélcsatornák megalkotása (Zsukovszkij)
- elkezdődik Ur város feltárása


1918-1922

- Spengler: (A nyugat alkonya)


1919

- Huizinga: A középkori alkonya)
- szérumot állítanak elő a sárgalázra
- Aston megalapozza a tömegspektrográfiát
- Keynes műve a béke gazdasági konzekvenciáiról
- Eddington. a fény Nap mellett i- elhajlását megfigyelve, elsőként igazolja Einstein általános relativitáselméletét
- alfa-részek segítségével Rutherford végrehajtja az első atommag-átalakítást (nitrogénből oxigént állít elő)
- Mihály Dénes képtávírója


1919-1920

- Koepp.: Archaologie (4 kötet) (Régészet)
- 1920 a vörös óriáscsillagok felfedezése
- Varga József kidolgozza az ún. hidrokrakk eljárást
- elkészül az első elektromos lemezjátszó
- Winter Ernő megkezdi elektroncső-kutatásait


1920-1921

- az első rendszeres rádióadások az USA-ban


1921-1922

- izolálják , majd előállítják az inzulint (1964 ót a szintetikus úton is előállítják)


1922

- Compton felfedezi a róla elnevezett effektust
- Banting és Best tanulmánya a hasnyálmirigyről
- Bohr előadássorozata Göttingában a kvantummechanikáról
- Hevesy György és D. Coster felfedezi a hafnium nevű, elemet
- megindul Haar Alfréd és Riesz Frigyes híres matematikai folyóirata, az Acta Scientiarum mathematicarum
- Gombocz Zoltán: nyelvtörténeti módszertan
- megkezdődik Tutankhamon sírjának feltárása


1923

- elkészül az első Zeiss-planetárium
- a Szovjetunió állandó kísérleti állomást létesít az Északi-sarkon
- Thorndike megkezdi a mágia és az okkult tudományok történetéről írt munkájának kiadását
- Békésy György, a későbbi Nobel-díjas megkezdi akusztikai kutatásait
- elkészül a Kandó-féle villanymozdony


1924

- megtalálják a kb. 1 millió éves ősembert. az australopilhecus africanust, Dél-Afrikában
- Jespersen műve a nyelvtan filozófiájáról
- Japánban bevezetik a méter-rendszert
- Balázs Béla német nyelvű könyve: Der sichtbare Mensch (A látható ember)
- légtávíró rendszer épül Anglia és az USA között -
- Louis de Broglie közli anyaghullám-hipotézisét


1925

- megszületik a Heisenberg-Born-Jordan-féle kvantummechanika
Pólya György-Szegő Gábor: Aufgaben und Lehrsátze aus der Analysis (Feladatok és tanulmányok az analízis köréből)
- rádióhullám segítségével megmérik az ionoszféra nagyságát
- Heyrovsky felfedezi a polárográfiás analitikai módszert
- a Pauli-féle kizárási elv
- a szén cseppfolyósítása


1926

- Baird kifejleszti a televiziótechnika alapjait
- Schrödinger megalkotja a hullámmechanikát
- kidolgozzák a vérszegénység májterápiáját
- Pauli megadja az elektronspin kvantummechanikai elméletét
- a klorofill-szintézis kidolgozása
- a Morgan-öröklődés elmélet kidolgozása


1927

- H. de Vries kimutatja, hogy röntgensugarak hatására a mutánsok megszaporodnak
- Heidegger: Sein und Zeit (Lét és idő) (első rész, a második fele nem jelent meg)
- az Appleton-réteg felfedezése az ionoszférában
- megjelenik az első összefoglaló könyv a kvantummechanikáról (Born)
- a Nemzetközi Csillagászati Unió bevezeti az óra- és deklinációköröket
- a vöröseltolódás elmélete a csillagászatban
- Heisenberg közli a róla elnevezett határozatlansági relációt
- Oort elmélete galaxisunk forgásáról
-Pirenne: Les villes au Moyen Age (A városok a középkorban)


1928

- Pauling megalapozza a modern kémiai szerkezetelméletet
- a relativisztikus elektrodinamika (Dirac)
- Bohr bevezeti a korrespondencia-elvet
- a dién-szintézis felfedezése. (Alder és Diels)
- Mihály Dénes szeléncellát alkalmazó tv-készüléket készít
- megkezdik a láncreakciók kémiai vizsgálatát
- felismerik a betatron nevű gyorsító elvét
- megalapítják a természettudósoknak ítélhető Lenin-díjat
- Rudolf Carnap: Der logische Aufbau der Welt (A világ logikai felépítése)
- a Raman-effektus felfedezése
- Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos (Az ember helyzete a kozmoszban)


1928-1929
- a penicillin felfedezése (Fleming)


- 1929

- Heisenberg megadja a ferromágnesség kvantumelméleti magyarázatát
- J. Ortega y Gasset: La Rebelión de las Masas (A tömegek lázadása) a szívkatéterezés felfedezése
- Malinowski vizsgálatai a vademberek életmódjáról
- a K-vitamin megismerésére irányuló kutatások kezdete
- a spirálködök vizsgálata (Hubble)
- Mannheim: Ideologie und Utopie (Ideológia és utópia)


1930

- felfedezik a Plútót
- a konformációs kutatások kezdete a kémiában
- Huzella Tivadar intercelluláris elmélete
- első ízben ekkor jelenik meg Bolzano száz évvel korábban írt műve, a Függvények tana
- a magyar spektroszkópiai "iskola" létrejötte


1931

- Onsager közli termodinamikai elméletét
- elkészül a nagykristályos wolframdrót az Egyesült Izzóban
- az első elektronmikroszkópok (Ruska; Brüche)
-az oxigén-szállító fermentek felfedezése
- Cournand elkezdi kidolgozni a szívkatéterezés technikáját
- Urey felfedezi a nehézhidrogént
-az első ciklotron
- Endresz és Magyar átrepüli az Atlanti-óceánt
- Marshall, J.: Mohenjo-Daro and the Indus civilizations (Mohendzsodaro- és az Indus menti civilizációk)
- Kuliser: Isztorija ekonomicseszkovo bita Zapadnoj Jevropi (Nyugat­ Európa gazdasági életének története)


1932
- Szent-Györgyi Albert azonosítja a hexuronsavat a C-vitaminnal, és annak jelentős forrását találja meg a paradicsompaprikában
- a nylon feltalálása
- a szulfonamidok, a kemoterápiás anyagok első csoportjának előállítása
- a rádiócsillagászat kezdete
- megépül a Cockroft- Walton-féle részecskegyorsító
- C. D. Anderson felfedezi az első anti részecskét, a pozitront
- J. Chadwick felfedezi a neutront
- Neumann János: Mathematische Grundlagen der Quantenrnechanik (A kvanturnrnechanika matematikai alapjai)
- Jaspers: Philosophie (Filozófia)


1932--1936

- megalkotják a kriptonlámpát (Bródy Imre, Polányi Mihály és munkatársaik)


1933

- Frobenius: Kulturgeschichte Afrikas (Afrika kultúrtörténete)
- az atomfizikai szétsugárzás jelenségének megfigyelése
- Wigner Jenő bizonyítja a magerők töltésfüggetlenségét
- megmérik a protonok és neutronok mágneses nyomatékát
- Kolmogorov kidolgozza a valószínűség-számítás modern elméletét
- Zvorikin alapvető eredményei a televízió-technikában
- az első kvarcóra megalkotása
- Pirenne, H: Histoire éconornique etsociale du Moyen Age (Középkori gazdaság- és társadalomtörténet)


1934

- Carnap: Logische Syntax der Sprache (A nyelv logikai szintaxisa)
- Einstein: Mein Weltbild (Hogyan látom a világot)
- az atomfizika pár képződés-jelenségének megfigyelése
- a Cserenkov-elfektus felfedezése
- a Joliot-Curie házaspár felfedezi a mesterséges radioaktivitást
- az el ő radar kísérletek
- Fermi felállítja a béta-sugárzás térelméletét
- az első nagyteljesítményű gázturbina


1934-1935

- a mellékvese-kéreg hormon felfedezése


1934-1961

- Toynbee: A Study of History (Tanulmánya történelemről)


1935

- Yukawa hipotézise a magerők mezonelméletéről
- Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie (Az ontológia alapvetéséhez)
- észlelik a kisagy elektromos aktivitását
- az első szinesfilm
-K. R. Popper: Logik der Forschung (A kutatás logikája)


1936

- a P-vitamin felfedezese
- Bohr kidolgozza az atommag cseppmodelljét
- az Oparin-elmélet az élet keletkezéséről
-Kőnig Dénes: Theorie der endlichen und der unendlichen Graphen (A véges és végtelen gráfok elmélete)
- I. P. Pavlov összegzi fiziológiai kutatásait
- Meinecke: Die Entstehung des Historismus (A historizmus létrejötte)


1937

- első ízben kristályosítanak enzimet
- a század eddig legfényesebb szupernóváját észlelik
- a citromsavciklus felismerése
- felfedezik a müon és a mezon nevű részecskéket
- a Szondi-teszt


1938

- az E-vitamin szintézise
- Planck: Religion und Naturwissenschaft (Vallás és természettudomány)
- Jaspers: Existenzphilosophie (Létfilozófia)
- Bethe tisztázza a csillagok energiatermelését
- elterjed a golyóstoll (feltalálója : Bíró László József)
- felfedezik a maghasadást
- Huizinga: Homo ludens (A játékos ember)
- az első elektronikus számológép megalkotása


1938-1939

- kidolgozzák a láncreakció elvi alapjait


1939

- Lorenz: Vergleichende Verhaltensforschung (Összehasonlító magatartáskutatás) (etológia)
- a nylon előállítása
- a K-vitamin felfedezése
- a DDT első alkalmazása
- az első sugárhajtóműves repülőgép


1939-1940

-M. Bloch: La Société féodale (A feudális társadalom)


1940

- felfedezik a vérben az Rh-faktort
- pontosan leírják a Föld ellipszoid alakját
- H. Fischer előállítja a klorofill-a-t és klorofill-b-t
- Ardenne univerzális elekronmikroszkópja
- Gurvitch . Éléments de sociologie juridique (A jogszociológia elemei)
- Gehlen: Der Mensch (Az ember)
- Goldmark Péter színes televíziója
- a neptúnium és a plutónium felfedezése


1940-1941

- elkészül az első betatron


1941

- Fromm: Escape from freedom (Menekülés a szabadságtól)
- megkezdődik a lepra eredményes kezelése
- a génfiziológia megalapozása
- Landau megmagyarázza a hélium szuperfolyékonyságát
- a vírusok elektronmikroszkópos kutatásának kezdete


1942

- megkezdődik a penicillin alkalmazása
- Edlén kiszámít ja a napkorona hőmérsékletét
- elkészül Chicagóban az első atomreaktor, amellyel megvalósítják a láncreakciót (Fermi, Szilárd és mások)
- a sztreptomicin felfedezése
- a magnetohidrodinamika kezdete


1943

- Sartre: L'Etre et le Néant (A Lét és a Semmi)
- Szőkefalvi-Nagy Gyula: A geometriai szerkesztések elmélete a fotoszintézis első modern magyarázata (O. H. Warburg)


1944

- valószínűsítik, hogy a DNS az átöröklés hordozója
- a kinin előállítása
- Sumner Welles: The Time for Decision (A döntés ideje)
Válasz erre


1 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal