FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
BEOWULF
Ez a téma le van zárva!
1 

kvízcity 33 ( #1 ) 2010-06-01 14:25:21
Privát üzenet
AElhere: Wiglaf rokona

AEschere: Yrmenlaf bátyja, Hrothgar kedvenc csatlósa és tanácsosa. Grendel anyja ölte meg.

Beanstan: Breca apja,

Beowulf: Dán király, Scyld fia, Healfdene apja. Nem azonos a címszereplővel. (előhang)

Beowulf: Ecgtheow fia, a Wregmund nemzetségből származik, unokaöccse Hygelac geat királynak, aki történelmi személy; később maga is Geatföld királya. A hősköltemény főszereplője.

Breca: Beanstan fia, a brondingok törzsfőnöke. Ifjúkorában híres úszóversenyt folytatott Beowulffal.

Brondingok: (Azonosítatlan törzsnév ) (1. Breca)

Brosingok: Legendabeli óskandináv törzs.

Daeghrefn:A hug nép harcosa, Beowulf ölte meg.

Eadgils: svéd herceg, Ohtere fia, Eanmund fivére. Célzásokból tudjuk meg, hogy nagybátyjuk, Onela, Svédország királya lázadásért száműzte őket az országból. A geat király, Heardred, Hygelac fia befogadja őket; ezért Onela, svéd király betört Geatföldre. Heardredet megölték. Mivel nincs utódja, Beowulf lép a trónra. Később segíti a két száműzöttet a svéd király ellen. Ezzel kezdődtek a két nép háborúi.

Eanmund: Svéd herceg, ühtere fia, Eadgils fivére.

Eama-naes: Földfok Geatországban, a sárkánnyal vívott harc színtere. Feltételezik, hogy azonos a mai svéd Ömasszal.

Ecglaf: Unferth dán vitéz apja.

Ecgtheow: Beowulf apja, a waegmundok nemzetségéből származik. Neves vitéz, férje Hrethel geat király egyetlen lányának. Megölte Heatholafot a wylfök nemzetségéből. Dániába menekült, és ott az ifjú Hrothgar király megfizette érte a vérdíjat, az ún. férfipénzt.

Ecgwela: Ismeretlen dán király.

Eofor: Geat harcos, aki megölte Ongentheow svéd királyt. Wonred fia, Wulf fivére. Hygelac geat király megjutalmazta őt testvérével, Wulffal együtt, és neki adta egyetlen lányá.

Eomer: Offa, az angol fia, 1960, rokona Hemmingnek, Garmund unokaöccse, Wermund unokája.

Eormenric: Történelmi személy, a keleti gótok (osztrogótok) királya, aki a IV. sz második felében élt, és a germán hősmondák egyik legnagyobb alakja lett belőle.

Finn: A keleti frízek királya, egyúttal a jütök uralkodója. Folcwalda fia, Hildeburh férje.

Finnek földje: két feltevés fogadható el: vagy a lappok földjéről van szó, vagy Svédország Finneden nevű-vidékéról.

Fitela: Sigemund unokaöccse, fegyvertársa több csatában.

Folcwalda Finn apja.

Frankok: Az ellenük és a frízek elleni hadjáratban esett el Hygeac.

Freawaru: Hrothgar leánya, Ingeldnek, a heathobeardok urának adták feleségül, hogy véget érjen a véres viszály a dánok és heathobeardok között.

Frízek: Utódaik Németország és Hollandia határvidékén, a tengerparton és a part menti szigeteken élnek.

Froda: A heathobardok királya. A dánok és a heathobeardok közötti viszályban ölték meg.


Garmund: Offának, az angolok királyának az apja.

Geatok: Néptörzs, me1y Svédország déli részén, a mai Gotlandban élt, Gyakori jelzőik: vihar-geatok, viharfiak, vihar-vidékiek.


Gepidák: Keleti germán törzs, a Visztula torkolatának a közelében éltek. A III. sz-ban a Kárpátmedencébe telepedtek át. A Beowulf szövege balti népnek tekinti őket.


Guthlaf: Dán vagy fél-dán harcos. Később elkíséri Hengestet Finn palotájába, és Oslaffal együtt segít neki újrakezdeni a halálos viszályt Finn emberei ellen.

Hama: Az Eormenric legendák egyik szereplője.

Haereth Hygdnek, Hygelac feleségének az apja.

Hrethcyn: Hrethelnek, a geatok királyának második fia. Az első Herebeald, a legfiatalabbik Hygelac. Véletlenül nyíllal megöli bátyját. Egy csatában Ongentheow svéd király ellen elesik, miután Hrethelt követve a trónra lépett.

Haethn: Feltehetőleg olyan harcosok neve, akik Hygelac geatjaival együtt szolgáltak. Törzsük Norvégiában, a mai Oslótól északra élhetett.

Halga: Dán herceg, Hrothgar öccse, Hrothulf apja. Az Eormenric legendakör egyik hőse.

Healfdene: Dán király, a dán Beowulf fia, Scyld unokája. Négy gyermeke volt, Heorogar, Hrothgar, Halga, egy lánya, kinek neve nem maradt fenn.

Healf-Dene: A félig-dánok, akiken Hnref uralkodott. Azért nevezték őket így, mert részét képezték a dán hadaknak. Feltehetően a jüt törzs egy része.

Heardred: Geat király, Hygelac és Hygd fia. Igen zsenge korban lett király, és Beowulf segítette a kormányzásban. Beowulf visszautasította a koronát, melyet Hygd ajánlott fel neki Heardred túlságosan fiatal kora miatt. Heardred támogatta Ohthere svéd király lázadó fiait, és ezért megölték. Beowulf bosszút állt érte: segítette a lázadó Eadgils herceget, és a harcban elesett Onela svéd király.

Heathobeardok: Azonosítatlan germán törzs, kiknek halálos viszálya a dánokkal témául szolgált germán hősénekekhez. Más források (Widsith) elmondják, hogy Hrothgar és Hrothulf elkergette őket, mikor Ingeid király vezérletévei támadtak, és szétzúzták hatalmukat a Szarvas-teremben. Hrothgar Ingeldhez adta feleségül lányát, Freawarut, hogy meg szüntesse a viszályt, de az újra kitört. Van egy célzás a Szarvas-terem leégésére is, feltehetően ugyanazon(viszály miatt.

Heatholaf: A wylfing törzs sarja. Beowulf apja, Ecgtheow ölte meg.

Heatho-Raemek: Norvég törzs, a mai Oslótól északra éltek, Romerike körzetében. Brecát az ő partjukra vetette ki a tenger.

Helmingek: Wealtheow királynőnek a családja; Helm a wulfingok uralkodója volt.

Hemming: Offa svéd király és Eomer rokona.

Hengest: A fél-dánok vagy dánok egyik vezére. Hnaef meggyilkolása után ő szervezi és vezeti a bosszúállást Finn ellen. Könnyen lehetséges, hogy azonos a történelmi Hengesttel, a honfoglaló angolszász törzsek egyik vezérével, aki a jüt törzs élén elfoglalta
a délkelet -angliai Kentet.


Heorogar: Heregar Dán király, Hrothgar bátyja, Healfdene fia. Páncélingét Hrothgar Beowulfnak adta, Beowulf pedig Hygelacnak.

Heorot (Szarvas) Hrothgar pompás termének a neve. Benne zajlott le Beowulf és Grendel küzdelme. Különlegesen építették meg. Később leégett. Valószínűleg a mai Lejre közelében feküdt, Zealand északi partján, kissé délnyugatra Roskildétől, a dán királyok régi székhelyétől. A terem elnevezése összefügg azzal, hogy a szarvast a királyi hatalom jelképeként használták.

Heoroweard: Heorogar dán király fia. Nyilván túl fiatal volt ahhoz, hogy kövesse apját a trónon, ezért Heorogar fia helyett öccsének adta páncélingét.

Herebeald: Hrethel geat király legidősebb fia, öccse, Hrethcyn véletlenül nyíllal lelőtte.

Heremod :Korai dán király, aki jó királyként indult, de híresen rossz uralkodóként végezte. A jütök kezétől halt meg, ezután érkezett Scyld Scefing, hogy visszaszerezze a dánok hírnevét.Hereric: Heardred geatkirály nagybátyja, valószínűleg Hygd királynő testvére.

Herulok: Igen vad és hatalmas germán törzs a IV-VI. században. Dániában telepedtek le, és valószínűleg beleolvadtak a dánokba.

Hetwarok: A Merovingok birodalmában éltek a Rajna alsó folyásánál. Szoros szövetségben álltak a nyugati frízekkel abban a harcban amelyben Hygelac elesett.

Hildeburh: Finn fríz király felesége, Hoc leánya, a fél-dán Hnaef testvére. Vezeti Hnaefnek és megölt fiának temetési szertartását. Finn megölése után visszaviszik Dániába.

Hnaef: Hoc fia, Hildeburh testvére. A fél-dánok hőseként szerepel.Finn emberei ölik meg,germán szokások szerint temetik el.


Hoc: Hnaef és Hildeburh apja. Hoc nemzetségének neve, Hocingas, az egyik dán törzs elnevezése lett. Így Hnaef embereit (a tulajdonképpeni hocingokat) említik fél-dánokként.
Hondscioh: Geat harcos, Beowulf társa. Grendel ölte meg a Szarvas-teremben.

Hrefnesholt: Hollóerdő Svédországban. Ott ölte meg csatában Ongentheowsvéd király Hrethcyn geat királyt.


Hreosna-beorh: Domb Viharföldön. Hrethel halála után annak közelében újította fel hitszegő módon a svéd Ohtere és Onela a háborút, melyben megölték Hrethcyn geat királyt.

Hrethel: Geat király, Hygelac apja, Beowulf anyai nagyapja. Belehalt bánatába a baleset miatt, melyben kisebbik fia megölte a nagyobbikat, Hrethcyn Herebealdot.


Hrethric: Hrothgar és Wealtheow fia, Hrothmund bátyja.
A skandináv hagyomány szerint Hrothulf ölte meg.

Hrothgar: Dán király. Bátyját, Heorogart követte a trónon. Healfdene fia, az ő uralkodásának idején ment végbe Beowu1f és Grende1 harca.

Hrothmund: Hrothgar fia, Hrethric öccse.

Hrothulf Hrothgar unokaöccse, Halga fia.

Hrunting: Unferth kardja.

Hug: Így nevezték a frankokat annak a háborúnak a leírásában, melyben egyik oldalon a frankok és a frízek, a másikon a geatok küzdöttek Hygelac vezérletével.

Hunlafing: vagyis Hunaf fia, Hengest harcosa a Finn elleni küzdelemben.

Hygd: Hygeac geat király felesége. Valószínűleg Beowulf felesége lett első férjének halála után. Hrereth leánya. Nagyon fiatal királynő volt Hygelac oldalán. Heardred anyja. Beowulf neki ajándékozta azt a nyakláncot, melyet Wealtheowtó1 kapott. Felajánlotta Geatország trónját Beowulfnak saját kisfia helyett.

Hygelac: Geat király, Beowu1f nagybátyja. Az egyetlen személy a műben, akinek tettei dátumozhatók külső bizonyítékok alapján. A Rajna alsó folyása mellett a frankok elleni csatában esett el 521-ben.

Ingled: Heathobard herceg, Froda fia. Va1ószínűleg a VI. sz. elejének történelmi személye.

Ingwinek: Hrothgar dánjainak egyik elnevezése. Eredetileg ugyanaz, mint az Ingvaeonesek Tacitusnál.

Jütök: Csatlós csapat, melyet Finn, fríz király tartott saját fríz harcosai mellett.

Káin: A mű felfogása szerint a bibliai Káin, testvére, Ábel gyilkosa, a szörnyetegek és minden gonosz, természetfölötti lény ősapja.

Merovingok: A frankok királyainak neve.

Offa: A szárazföldi angolok királya, a történelmi Offa, a későbbi angliai Mercia királyának őse, a IV. században élt.

Ohtere - Ohthere: Ongentheow svéd király fia. Apja Eanmundnak és Eadgilsnek. Bátyja Onelának. Történelmi személy, svéd király volt.

Onela: Svéd király, Ongentheow fia. Healfdene dán királylány. Bosszúból ölték meg.

Ongentheow: Svéd király, Ohtere és Onela apja. Kiszabadította feleségét, akit Hrethcyn geat király vitt el. Ostromgyűrűbe fogta a vezér nélkül maradt geatokat a Holló-erdőben. Mikor Hygelac felmentette őket, Ongentheowt Eofor és Wulf megtámadta. Az előbbi megölte őt.


Oslaf: Dán vagy fél-dán harcos. Hengest oldalán küzdött Finn ellen, 1148 Scefmg A kéve fia, Scy1d Scefing, a dán királyi ház alapítója, rejtélyes módon került a dánokhoz, kisgyermekként egy kévében.


Scyld-sarjak: Scyld utódai: a dán királyi ház ebből általánosítva a dánok a dán nép.

Scylfmgek: A svéd uralkodóház neve, a svédek általában.

Sigemund: Legendás sárkányölő vitéz, Wrels fia, Fitela nagybátyja (apja).

Svédek: A mai középső Svédország keleti felében laktak, délre tőlük· a geatok.

Swerting: Hygelac anyai nagybátyja vagy nagyapja.

Unferth: Ecglaf fia, 499, Hrothgar szóvivője. Állítólag fivérét. Kölcsönadta Beowulfnak Hrunting nevű csodálatos kardját a Grendel elleni harchoz. Képzeletbeli szerep látszik, ha részben hagyományos is.

Vihar-vidék: A geatok és országuk, valószínúleg az ország parti és a nép tengerjáró foglalkozása miatt kapták ezt a nevet.

Waegmundingok: Beowulf, Wiglaf és Weohstan családja rokonságban volt a geat királyi házzal, talán házasság révén.

Wrels: Sigemund apja.

Wrelsing: Wrels fia, ti. Sigemund.

Wealhtheow: Dán királynő, Hrothgar felesége. Hrethric és Hrothmund anyja.

Weland: A germán hősmondák híres kovácsa és varázslója.
Ő készített először vasfegyvereket.

Weohstan: Wiglaf apja. Harcolt Onela svéd király oldalán a geatok Részt vett a svéd belháborúkban is. Megölte Eanmundot, es jutalmul megkapta fegyvereit Onelától.

Wiglaf: Az utolsó a Wregmunding nemzetségből, Beowulf rokona. A scylfingek hercege, AElfhere rokona, Weohstan fia. Beowulf egyetlen igazi segítője a sárkány elleni küzdelemben. Beowulf neki adta fegyverzetét és ékszereit, Ő juttatta el Beowulf utolsó üzenetét népéhez és rendezte meg temetését.

Withergyld: Heathobeard harcos, kiemelkedő vezető az Ingeld-harcban.

Wonred: Apja Eofor és Wulf geat harcosoknak.

Wulf: Eofor fivére, Wonred fia, harcolt Ongentheow ellen,

Wulfgar A vandálok hercege, Hrothgar egyik fontos tisztje.

Wylfingek: Északi germán törzs. Aeschere öccse
Válasz erre


1 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal