FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
Népek, Pénzek, Érdekességek (szemtelen rigo)
Ez a téma le van zárva!
1 2 3 4 

szemtelen rigó ( #20 ) 2010-08-01 08:12:29
Privát üzenet
Manuel Godoy -

IV. Károly felesége Mária Lujza bourbon-pármai hercegnő szeretője Manuel Godoy a leghírhedtebb kalandor-politikus.

Közrendű családból került a királyi gárdába. Onnan pedig a királyné ágyába.
Két gyermekük született, Izabella infánsnő.
Valamint Francisco de Paula infáns.
Szegény felszarvazott IV. Károly volt az egyetlen aki semmit sem tudott. Ő maga is kedvelte Godoy-t.

Két oldalról támogatva magasra jutott.

- flamand gárda őrnagya
- a Santiago-lovagrend parancsnoka
- államminiszter
- Alcudia hercege
- majdnem portugál király

A kérdésben felsorolt valamennyi személy ereiben folyt Godoy véréből.
(Godoy fia) Francisco de Paula fia Assisi Ferenc nőül vette II. Izabella spanyol királynőt 1846-ban. Izabella 1870-ben lemondott trónról fiúk javára. Így Godoy dédunokája XII.
Alfonz néven Spanyolország utolsó előtti királya volt.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #19 ) 2010-08-01 08:09:49
Privát üzenet
Napóleon koronázási jogara -

1804-ben Napóleon császárrá koronáztatta magát
erre a pápát kérte fel és kihozatta a múzeumból
azt a pálcát amelyet Nagy Károly használt mikor III. Leó római császárrá koronázta.
A pálca bársonyhuzata megkopott ezért azt újjal akarták bevonni, de mikor az udvari mester lehúzta a régi bársonyt a boton az alábbi feliratot olvasta:

"Ez a pálca az én tulajdonom, a Notre-Dame székesegyház kántoráé. Anno 1280".

A palotafőnök azonban nem csinált ügyet a dologból.A mester lelkére kötötte,hogy senkinek ne szóljon a dologról, csak vonja be új bársonnyal a botot.
A császárt nem ábrándították ki. Azt hitte a koronázáskor, hogy Nagy Károly jogarát tartja a kezében. Soha nem tudta meg az igazságot.


Válasz erre

szemtelen rigó ( #18 ) 2010-08-01 08:07:20
Privát üzenet
Mignon-ok - III. Henrik francia király főúri hím prostituáltjai

III. Henrik alapított egy vezeklő társaságot.
Gyümölcsoltó Boldogasszony Vezeklőinek Kongregációja néven.
Párizs utcáin vonultak végig elől a kereszt mögötte a király. A király mögött pedig a beoltott vagy épen oltó funkciót ellátó "mignon-ok". Fehér vászon ruhában csuklyával a fejükön. Párizs népe hülyére röhögte magát és különböző gúnyverseket költött. A vezeklő menetet általában nagy dinom-dánom követte ahol a vezeklők hódolhattak oltási szenvedélyüknek.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #17 ) 2010-08-01 08:05:09
Privát üzenet
Zaga Christ -

Zaga Christ 1634-ben érkezett Párizsba.
Azt állította magáról, hogy előkelő abesszíniai királyi házból származik. Kopt hitét levetve felvétette magát a katolikus egyházba. Érdekességét fokozta,hogy fényes fekete volt a bőre.
Ferences barátok segítségével eljutott Rómába.
A pápa is fogadta két évig élt Rómában tanult olaszul és franciául.
Ekkor Gréqui herceg ,a római követ Párizsba vitte. Párizs előkelő asszonyai kapva kaptak az alkalmon és sorra "kóstoltak bele a csokoládéba". Pénzelték és ékszerekkel halmozták el. Később derült ki nagy valószínűséggel szökött rabszolgáról van szó, de addigra már annyi előkelő nő keveredett kapcsolatba vele és a szálak olyan magasra vezettek, hogy nem bolygatták az ügyet. Zaga Christ a fekete Don Juan 28 évesen halt meg állítólag vesegyulladásban. Rossz nyelvek szerint az előkelő asszonyi vágyak teljesítésébe roppant bele.
Válasz erre

Törölt bejegyzés ( #16 ) 2010-08-01 08:03:53
Törölve
szemtelen rigó ( #15 ) 2010-08-01 08:01:46
Privát üzenet
flagellánsok -

Az 1349 évi pestis járvány idején jelentek meg a flagellánsok, akik magukat Keresztes testvéreknek hívták. Azt hirdették a világ csak az ő közreműködésük vezeklésük által szabadulhat meg a pestistől. Városról városra vonultak fekete köpenyben szürke nemezkalapban
mellükön hátukon kalapjukon tűzpiros kereszttel.
Kezükben lobogó fáklyával,és ostorral meneteltek. A városokba érve a templomot énekelve zsolozsmázva körbejártak. Ezután kivonultak a város mezejére félmeztelenre vetkőztek és adott jelre lefeküdtek a földre ahol éppen álltak...kő, víz, sár, csalán, állati ürülék,csalán. Mindenki olyan pozíciót vett fel amely jelképesen megfelelt az általa elkövetett bűnnek. A házasságtörő hasra a gyilkos hanyatt ahogy áldozata feküdt. A hamis-esküvő oldalt kezét három-ujjával kinyújtva a feje fölé emelte mint amikor hamisan esküdött, a részeges ide-oda fetrengett mint amikor részeg volt stb.
Egy adott jelre felugrottak és megkorbácsolták magukat.
1349. okt. 20-án VII.Kelemen pápa istentelennek bélyegezte őket és meghagyta az egyház tagjainak, hogy lépjenek ki szektából.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #14 ) 2010-08-01 08:00:25
Privát üzenet
Johann Elias Bessler, alias Orffyré


Johann Elias Besslert a munkától való irtózás és a kalandvágy hajszolta végig Németországon.
Kicsapták egy kolostorból,megszökött a katonaságtól.

Kuruzsló orvosként járta a városokat, és valami nagy szerencse folytán sikerült meggyógyítania Annaberg város polgármesterének lányát, akit aztán feleségül vett.
Régi vágya teljesült foglalkozhatott a mechanikával. Hosszas kísérletezéssel megszerkesztette perpetum mobile-ét,amit Merseburg városában állította ki.
Sokan kételkedtek a gép önálló működésében, pláne azután, hogy cselédlánya elmondta a gépet mozgató erő a szomszéd szobában működött.
1717-ben Károly hessencasseli uralkodó herceg aki lelkes híve a mechanikának meghívta udvarába.
Az Ő weissensteini kastélyában került sor a döntő próbára.

Orffyré gépét a herceg és a miniszterek ellenőrzése mellett elhelyezték egy teremben.
Az ajtókat ablakokat bezárták,lepecsételték,őröket állítottak.
Nyolc hét múlva a herceg személyesen törte fel a pecséteket a gép ugyanúgy működött mint nyolc héttel azelőtt,hogy bezárták.
Minderről a herceg 1718.május 27-én okiratot állított ki.

A herceg kifejezte azt az óhaját,hogy Orffyré tervezzen olyan gépet ami hasznos munkát is végez. Orffyré szerint ehhez idő és pénz kell.
Kapott a hercegtől egy birtokot ahol dolgozhatott,azonban szerencséjére a herceg elhunyt. Orffyré tudományos értekezéseket írt az örökmozgóról ami hasznos munkát végez, és rajzokat mellékelt hozzá. Leírása szerint egy mélyen szántó elme ezek alapján képes lesz egy örök mozgó megszerkesztésére. A rajzok megvannak a casseli könyvtárban, azonban a mai napig nem akadt olyan mélyen szántó mechanikus elme amely ezek alapján örök mozgót szerkesztett volna. Orffyré 1745 november 30-án halt meg.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #13 ) 2010-08-01 07:58:24
Privát üzenet
thugok - Kali fojtogató szektája

Kali folyamatosan Visnu teremtményeinek elpusztítására tört. De Visnu kifogott rajta mert minden csepp vérből új ember született.
Ettől kezdve Kali szolgáinak vérontás nélkül kellett Visnu embereit eltenni láb alól.

Így született a thugok fojtogató szektája.

Áldozatukat biztos helyre csalták és ott általában hárman kendővel megfojtották.

A XIX.század elején számukat 50.000 főre becsülték. Az áldozatok számáról nincs pontos adat. Egy-egy elfogott thug vallomásából képet kaphatunk némelyek 600 némelyek 999 gyilkosságot vallottak be. 999-nél többet azért nem öltek mert az szent szám volt.

1665-ben emlékeznek meg róluk először.

Teljesen beilleszkedtek a hétköznapi életbe, békés rendes foglalkozásokat űztek erkölcsös életet éltek esetenként magas hivatalokat töltöttek be. 1828-tól 1835-ig számos thugot fogtak el végeztek ki vagy ítéltek dologházra, átképzésre. 1881-ben is fogtak el közülük egyet aki 12 év alatt 96 utazót tett el láb alól, igaz nem megfojtotta, hanem megmérgezte őket. Nem tudni napjainkban a népes Indiában léteznek-e még.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #12 ) 2010-08-01 07:56:41
Privát üzenet
Libri-gróf, a francia állami könyvtárak főfelügyelője -

Guglielmo Libri gróf a becsületrend lovagja megkapta a francia polgárjogot .A könyvtárakban éjjel-nappal dolgozott. Éjjel értékes könyvek és kéziratok ezreit lopkodta össze. Éveken keresztül űzte tevékenységét ha valaki sejtett is valamit nem mert szólni. Aztán egy névtelen feljelentés elindította a lavinát. Libri Angliába menekült 18 hatalmas láda könyvvel és családjával. Londonban aukciókat rendezett a lopott könyvekből. Távollétében 10 évi fegyházra ítélték, amit nem ült ugyan le. Vagyonát elvesztette nyomorultul halt meg Firenzében 1869-ben.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #11 ) 2010-08-01 07:55:31
Privát üzenet
Antonio Magliabecchi, Laurenziana könyvtárosa -

Egy zöldségkereskedő inasa volt. Nem tudott sem írni sem olvasni,de folyamatosan a a teleírt csomagolópapírokat nézegette. A szomszéd könyvkereskedő magához vette. Pár nap múlva minden könyvet felismert a formájáról. Mire felserdült és megtanult olvasni olyan éleszű volt,hogy Firenze tudósai a csodájára jártak.

Mindenre tudott felelni, bármit kérdeztek tőle
rögtön tudta a választ és azt is tudta mi a mű címe ki írta és hányadik oldalon van.

A firenzei nagyherceg megtette könyvtárosnak,Ő viszont nem érte be ezzel beszerezte a nagy európai könyvtárak katalógusait, és mindent megjegyzett. Egyszer a nagyherceg valamilyen könyv után érdeklődött. A könyvtáros azonnal mondta: "A könyv megszerezhetetlen. Egy példány létezik a szultán könyvtárában. A bemenettől jobbra második szekrény hetedik kötet".
Puritán életet élt lyukas ruhában járt alig evett. Házának kapualja is könyvel volt tele.
A lakásában annyi volt hogy nem fért el sem lefeküdni sem járkálni nem lehetett. Keskeny réseken lehet csak osonni.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #10 ) 2010-08-01 07:53:55
Privát üzenet
Montferrati Konrád halála


Egy Hasszán Szabba nevű mohamedán eretnek fellázadt a hatalmon levő hivatalos egyház ellen. Arábiát és Perzsiát végig lázította fanatikus hívők egész seregei csatlakoztak hozzá. Az 1090.évben elfoglaltak egy hegyes-völgyes területet a Kaszpi-tengertől délre. A harc azonban elfajzott,és megalakították az asszaszinok orgyilkos szektáját, amelytől Nyugat-Ázsia rettegett. Marco Polo leírásából is tudhatunk róla. A Hegyek Vénje cím örökletes volt. Montferrati Konrád tömegesen végeztetett ki mohamedán hadifoglyokat. A Hegyek Vénje 1192-ben két orgyilkossal megölette.Az orgyilkosok egy vékony keskeny tőrrel "dolgoztak".
Fanatizmusukra jellemző hogy bármennyit is fogtak el közülük mindig újabb és újabb állt az elfogott helyére. Addig folytatták míg valakinek nem sikerült.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #9 ) 2010-08-01 07:51:59
Privát üzenet
Jenkins kapitány füle -

1739 októberében Anglia hadat üzent Spanyolországnak.

1739 március 16-án megjelent az angol parlament előtt Robert Jenkins kapitány azzal,hogy angol Jamaica és Spanyol-Amerika között hajózott mikor a spanyol partiőrség feltartóztatta. Megkínozták és egyik fülét levágták,amit vattába csomagolva fel is mutatott.
Természetesen a fül csak ürügy volt hiszen az angol hajók élénk csempész tevékenységet folytattak. A spanyolok viszont ezt nem engedhették...és latinos vérmérséklettel hajtották végre az ellenőrzéseket..ami az angol közvéleményt felbőszítette.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #8 ) 2010-08-01 07:50:18
Privát üzenet
Hegyek Vénje - fanatikus halálkeresés

Marco Polo leírása alapján tudjuk meg miről is van szó. A fiatal harcosokat elkábítva egy szép völgybe a paradicsomba vitték ahol hurik kényeztették őket három napon át.Bódult állapotban elhitték,hogy a Hegyek Vénje segítségével a mohamedán paradicsomba jutottak.
Ettől kezdve egy vágyuk volt oda visszajutni.
A Hegyek Vénjének egy intésére levetették magukat a legmagasabb toronyból,vagy szíven szúrták magukat.Ezzel a kondicionálással a leghatékonyabb orgyilkos szervezetet az asszaszinokat működtették.

Huri: arabul HAURÁ, többes számban HÚR, az iszlám vallásban azoknak a gyönyörű szüzeknek az elnevezése, akik a buzgó muszlim hívőt a Paradicsomban várják. Az arab haurá szó olyan nőt jelent, akinek szeme fehérje élesen kiemeli pupillájának feketeségét. A Korán sok helyen utal a hurikra, "megtisztított feleségekként" és "makulátlan szüzekként" emlegeti őket. A hagyomány aztán tovább színezte a hurikról kialakult érzéki képet, s meghatározta feladataik egy részét is. Például, amikor a hívő belép a Paradicsomba, egy nagy csoport hurit kap, s ezek közül mindegyikkel annyiszor szeretkezhet, ahány napot Ramadán hónapban végigböjtölt, és ahány jótettet élete során cselekedett.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #7 ) 2010-08-01 07:47:49
Privát üzenet
londoni Oroszlánmosdatás (1860 március - április)


1860 március végén ezrével hordott szét a londoni posta meghívókat.

Az alábbi szöveggel:

A londoni Tower parancsnoksága.

Belépőjegy 1860.április 1-re a fehér oroszlánok mosdatásának rendes évi szertartására. Belépés csakis a Fehér Kapun. Kérjük, hogy a személyzet részére borravalók adásától tartózkodni szíveskedjenek.

Az érdekesnek ígérkező szertartásra özönlött a meghívottak sokasága. Mint kiderült a Tower tornyai közül egyik viseli a Fehér Torony nevet,és egyik kapuját Oroszlánkapunak hívják.
Valamikor valóban tartottak itt oroszlánokat az uralkodók szórakoztatására. Ezt és névhasonlóság volt a felültetés magva. A tömeg nehezen értette meg, hogy semmilyen színű oroszlánok nincsenek és ezeket sem évente sem máskor nem fürdetik.

Meghívó sarkán a pecsét egy hat pennyes lenyomata volt, de nem nézte meg jól senki.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #6 ) 2010-08-01 07:45:06
Privát üzenet
Don Juan d'Austria -

V.Károly törvénytelen vérfertőzésből született fia, Don Juan D'ausrtia. Anyjára nézve két név jöhet szóba. Egyikük V. Károly édes húga Mária II.Lajos magyar király özvegye.
Vagy ami még borzasztóbb,a saját lánya a 23-éves Margaréta, akinek az anyja egyébként egy flandriai szőnyegszövő lánya Johanna van der Gheynst.
Huszonhat évesen rábízták az egyesült keresztény flotta vezérletét ...a lepantói csatában szétverte a török flottát.

33 évesen meghalt mint Németalföld kormányzója.
Holtestét nem volt ajánlatos nyíltan díszkísérettel hazahozni Franciaországon át.
Titokban 30 lovasból álló csapat indult útnak.
A lepantói győző testét három részre vágva három bőrzsákban málhás lóra kötve vitték Spanyolországba. Testét összeillesztették és nagy pompával elhelyezték az Escorial kriptájában.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #5 ) 2010-08-01 07:43:13
Privát üzenet
Garduna osztályai -

A Garduna tagjait kilenc osztályba sorolta.

Chivatos: Újoncok-kémlelés falazás-zsákmányhordás

Coberteras: Csinos nők akik a megfelelőhelyre csalták az áldozatot.


Fuelles:Idős templomba járó férfiak,vagyonos családok bizalmába férkőzve kikémlelték a helyzetet és jelentettek

Floreadores:Útonállók - szökött gályarabok és
hóhértól bélyegzett bűntevők.

Ponteadores: A kard és tőr mesterei

Guapos: A fontos és kockázatos feladatokat hajtották végre.

Magisterek: főtisztviselők

Capatanes: a vidéki "fiókok" vezetői

Hermano mayor: A nagymester többnyire valamely befolyásos udvari ember

Titkos jelük a bal hüvelykujj jobb orrlyukhoz való érintése.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #4 ) 2010-08-01 07:40:56
Privát üzenet
- a "vasálarcos" álarca

A vasálarcost XIV.Lajos parancsára 1679-ben szállították be a dél-franciaországi Pignerol citadellájába. Onnan 1694-ben a Sainte-Marguerite erődjébe vitték -1698-ban beszállították a Bastille-ba, itt halt meg 1703.november 19-én.
Álarca azonban fekete bársonyból és nem vasból készült,a legenda így jobban hangzott.A legenda szerint nappal állandóan őrök vigyázták,azzal a paranccsal ha leveszi lőjék agyon.

Személyét tekintve két kb. egyenrangú feltételezés közül választhatunk.

I.
Voltaire értesüléseire hivatkozva a Dictionarie encyclopédque hetedik kiadásában fedte fel.
Szerinte kétségtelen ,hogy a vasálarcos XIII.Lajos feleségének Mazarin bíborossal folytatott szerelmi viszonyából született.Jogi szempontból azonban törvényes szülött volt.
Ezért a később törvényesen született XIV.Lajos bátyjaként joga volt a trónra. Titokban nevelték. XIV. Lajos csak a bíboros halála után tudta meg. Erőszakhoz folyamodott a féltestvért eltüntette a világ szeme elől és nappal álarcot
kellett viselnie. Halála után minden ruháját,ágyneműjét és más holmiját elégették. A szobában ahol utolsó éveit élte a falakat levakarták, a padlót felszedték, nehogy elrejtett üzenet vagy áruló jel maradjon utána.

II.
XIV.Lajos szemet vetett a mantovai hercegek uralma alá tartozó olaszországi Casale városára. Megkörnyékezték a léha kicsapongó életet élő IV.Károlyt. Ő pedig hajlott rá, hogy egy millió livre-ért átengedi Franciaországnak.
A közvetítő Matthioli gróf volt,aki gazdag jutalmat kapott a segítségéért Lajostól.
Azonban a titok az utolsó pillanatban kipattant
mert Mattiholi kettős sőt hármas játékot űzött.
Az érdekelt torinói, velencei, madridi kormányok
megtudták és tiltakozásukkal elütötték Lajost az üzlettől. Estrades abbé azt ajánlotta a tajtékzó Lajosnak,hogy csalják tőrbe az áruló Matthiolit. Egy vadászat ürügyén átcsalták a határon ahol Fegyveresek törtek rá és elhurcolták Pignerol várába ...a többit már tudjuk.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #3 ) 2010-08-01 07:37:18
Privát üzenet
Garduna - és a Szent Hivatal, az Inkvizíció

A Garduna felszámolásakor (1821-ben)
Sevillában központjukban előkerültek a nagymester irattárából többek közt a Szent Hivatalra vonatkozó adatok is. 1520-1667-ig a Garduna összesen 1986 megbízást kapott az inkvizíciótól. Egyharmada nőrablásra a másik harmaduk gyilkosságra szólt.A maradék pedig egyéb vegyes műveletekre.

Mikor Ferdinánd kiűzte Spanyolországból a mórokat és zsidókat.Ennek végrehajtásához rengeteg emberre volt szüksége.A katonaság ehhez nem volt elég ezért az alvilágtól kért segítséget. Igénybe vette a tolvajok útonállók szervezeteit is.
A művelet végrehajtása után az alvilág visszatért működésének hagyományos területére.
A mór és zsidóüldözés során szerzett előkelő összeköttetései miatt cselekvési szabadságra is szert tettek. A szétszórtan dolgozó bandák egyetlen nagy szervezetbe tömörültek ez volt a Garduna.

Válasz erre

szemtelen rigó ( #2 ) 2010-08-01 07:35:32
Privát üzenet
az inkvizíció főmérgezője

- A Tízek Társaságának volt egy rendszeres havi fizetéssel ellátott alkalmazottja.


Az Inquisitori di Stato, az Állami Nyomozószék a Velencei Köztársaság egyik legtitkosabb intézménye volt, amely a Tízek Tanácsának egyik bizottságából alakult ki 1335-ben A tízek munkájának megsegítése érdekében állították fel amely két bíróból állt. Igen széles jogkörrel ruházta fel őket a Tízek Tanácsa, de hatalmukat szigorúan csak a tanácson keresztül gyakorolhatták. 1539. szeptember 20-án a tízek határozata alapján az inkvizítorok száma eggyel megnőtt, és a három bírának az államtitkok védelme és a hazaárulás kivizsgálása lett a feladata. Az egyre nagyobb hatalmi súlyt szerző hármas az állam ügyeinek legtitkosabb intézőjévé vált, amely lassanként egyedülálló jogokat és hatalmat adott a nyomozószék kezébe.
A fő-mérgező feladata és hivatali kötelessége az volt, hogy titkon méreg által tegyen el láb alól olyan személyeket akiknek nyilvános kivégzése nem volt ildomos.
1514.január 4-én kelt feljegyzés szerint egy Raguzai János nevű ember jelentkezett ,hogy 1500 dukát évi fizetés ellenében ajánlkozott,hogy utasításra bárkit hajlandó megmérgezni a Tanács nem mondott nemet.Próbaként Miksa császár megmérgezését jelölte ki. Azonban ez nem jött össze.
Válasz erre

szemtelen rigó ( #1 ) 2010-05-28 07:52:23
Privát üzenet
a téma egyelőre zárva
Válasz erre


1 2 3 4 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal